Tilgjengelighetserklæring for inn.no

 • inn.no
 • HØGSKOLEN I INNLANDET, organisasjonsnummer 918 108 467
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKOLEN I INNLANDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på inn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke alltid tekstalternativ til bilde og video. I noen tilfeller er dette pga. mangel på mulighet til å legge inn dette i CMS-et. Dette kan føre til at brukeren ikke oppfatter innhold.

Innhold som bryter kravet

Vi benytter podcast-avspillere som ikke støtter teksting og som heller ikke har tekstlig alternativ. Dette kan medføre at brukeren ikke oppfatter innholdet.

Innhold som bryter kravet

I filteret for fakultet/enhet i ansattsøket er det forskjellige nivåer, hvor noen deler er under forskjellige enheter. Strukturen i oppsettet blir ikke lest opp av skjermleser, og det kan føre til at brukeren går glipp av relevant informasjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det fins hoppelenke, men når siden også har brødsmulesti så hopper den dit og ikke til hovedinnholdet. Dette kan gi brukeren en dårligere opplevelse av nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen elementer mangler tekstalternativ.

Ikon med pil ned ved "logg inn" er kodet som lenke, men skal være en knapp og leses opp av skjermleser som "Logg ut meny".

I ansattsøket blir ikke autocomplete-søketreff lest opp av skjermleser.

Dette påvirker brukerens opplevelse av nettstedet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten på våre nettsider.
Dettes gjøres både redaksjonelt og i samarbeid med leverandøren av nettløsningen.

Vi benytter oss av et verktøy som hjelper oss med å identifisere UU-feil på vårt nettsted.
Disse resultatene bruker vi når vi jobber med å gjøre nettstedet vårt bedre.

Alle som publiserer på inn.no har gjennomgått et kurs i nettpublisering der UU og tilgjengelighet er en del av innholdet.
Nettredaktør setter også fokus på arbeid med dette i redaksjon - både i Kommunikasjonsavdelingen og i resten av organisasjonen.

Vi bruker aktivt funnene i denne tilgjengelighetserklæringen til å bedre nettløsningen.