Tilgjengelighetserklæring for mrfylke.no

 • mrfylke.no
 • MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 944 183 779
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mrfylke.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming, fordi dei ikkje vil bli lest opp riktig av dei med verktøy for skjermlesing. Det kan også vere problem med å fylle ut skjema.

Desse skjemaa ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming, med at vi ikkje kan garantere at alle felt har leietekstar. Desse ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming. Desse ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024. 

Innhold som bryter kravet

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming. Desse ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024. 

Innhold som bryter kravet

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming. Desse ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024. 

Innhold som bryter kravet

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming. Desse ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming. Desse ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi gjennomfører kontinuerleg opplæring og oppfølging av redaktørane våre, og vi har jamlege kurs i universell utforming av dokument og i å skrive klart språk.

Vi har i dag enkelte skjema (PDF-ar), som ikkje oppfyller krava til universell utforming. Desse ber om persondata og kan derfor ikkje vere webskjema på dagens løysing. Vi er i proesess med å anskaffe ny løysing for digitale skjema med sikker innlogging, og vil fjerne PDF-ane når dette er på plass i første halvdel av 2024.

Vi brukar automatiseringsverktøyet Monsido for kvalitetssikring av nettsidene våre. Verktøyet skannar gjennom alle sider og synliggjer feil og manglar som må bli korrigert. Vi prøvar også å køyre kontroll av pdf-ar før dei blir lagt ut på nettsida vår.