Tilgjengelighetserklæring for irev.no

 • irev.no
 • INNLANDET REVISJON IKS, organisasjonsnummer 987 769 386
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNLANDET REVISJON IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på irev.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Logo mangler alternativ tekst som påvirker bruk av nettsiden med nettlesere som ikke viser bilder.

Innhold som bryter kravet

Html seksjoner mangler tittel, eksempelvis http://irev.no/rapporter. Gir ingen funksjonell tap på nettsiden men bryter med krav for koding av nettside, jf. krav 4.1.1.

Pr desember 2023 er det rettet flere avvik, videre arbeid avtales med leverandør av nettside.

Innhold som bryter kravet

Dato for publisering av nyheter har for lav kontrast som gir lav lesbarhet for brukere med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Gir ikke synlig fokus når man navigerer med tabulator på forside. Etter «Andre tjenester» blir fokus borte når bildet får fokus. Funksjonalitet er utformet slik at leverandør og kan være forvirrende for bruker ved at fokus forsvinner. Fokus blir synlig igjen om man navigerer videre.

Tilgjengelige alternativ

Kan nå lenker ved å klikke på bilder der fokus forsvinner ved navigering med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Beste praksis er at navnet starter med teksten som står i ledeteksten.

Navn på komponenter starter ikke med ledetekst, mal for nettside er utviklet på engelsk, det kan gi problemer for bruker med avgrenset eller uten syn med nettleser som basserer presentasjon på html navn.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Avvik for HTML i NU HTML Cheker som må rettes. Avvikene har ingen synlige konsekvenser for presentajson av nettsidene for nettlesere benyttet for gjennomføring av test men kan ha betydning for enkelte nettlesere tilpasset bruker med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Lenker mangler tydelig tekst, lenker er tilgjengelig ved å klikke på bilder som animeres når mus plasseres over bildet. Element i form mangler ledetekst, denne er erstattet med eget element med funksjonalitet for å vise dokument (som er ulogisk opp mot tekst Lagre). Funksjonalitet gjennomgås med leverandør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Innlandet revisjon jobber sammen med leverandør av nettsiden for å rette feil.

Tekniske feil tas opp med leverandør for retting og Innlandet revisjon oppdaterer innhold, eksempelvis alternativ tekst for logo.

Rapport er oppdatert i desember 2023 for validering av eventuelle nye krav og oppdatering av krav som er innfridd siden forrige test.