Tilgjengelighetserklæring for ruter.no

 • ruter.no
 • RUTER AS, organisasjonsnummer 991 609 407
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RUTER AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ruter.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • På mindre skjermer fjerner vi ordet "Søk" og viser bare ikon i toppmenyen
 • I bunnmenyen viser vi kun ikoner som lenker til Ruter i sosiale medier
 • Virksomhetsrapporter presenteres kun i PDF-format: https://ruter.no/om-ruter/rapporter/alle-ruter-rapporter/
 • Vi har flere PDF-er som ikke har alternativt innhold
Tilgjengelige alternativ
 • Søkefunksjonen er tilgjengelig for skjermlesere med god beskrivelse
Innhold som bryter kravet
 • Flere skjemaer mangler labels. Konsekvensen for brukeren varierer fra skjema til skjema. I enkelte tilfeller har det liten eller ingen konsekvens, mens i andre har det store konsekvenser.
 • Flere skjemaer mangler unik ID, for eksempel der man har to tidspunkter. Konsekvensene her er vanligvis ikke store da støttetekst hjelper brukere med skjermlesere.
 • Flere skjemaer mangler også beskrivelser av elementer til skjermlesere.

Årsak: Ulikt eierskap til ulike skjemaer, manglende dokumentasjon og lite utviklingsressurser.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Dette gjelder farger som har blitt brukt av Ruter i lang tid. Disse har ikke godkjent kontrast. Det gjelder farger knyttet opp til ulike transportmiddel, som gjør at det er vanskelig for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet
 • Logo
 • Sonekart
 • Linjekart i PDF
Tilgjengelige alternativ

Alternativ løsning til sonekart og linjekart er reiseplanleggeren.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Flere skjemaer mangler beskrivelser av elementer til skjermlesere, som kan gjøre de vanskelig å fylle ut.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noe av reiseinformasjonen i reiseplanleggeren vises både på norsk og engelsk, uten at det angis i koden. Årsaken er at denne typen informasjon kommer fra et annet system der det ikke er mulig å skille på språk. 

Konsekvensen er at både norsk og engelsk innhold vises samtidig. Dette har størst konsekvenser for brukere av den engelske siden som får den norske teksten først.

Innhold som bryter kravet

Hvis du gjør et reisesøk fra forsiden, blir du automatisk sendt til reiseplanleggeren uten at du trykker på en knapp. Du er fortsatt i kontekst av reisesøket, men du befinner deg på en annen side.

Vi er usikre på om dette faktisk bryter med regelverket, men har valgt å ta det med ettersom du ikke tar et aktivt valg om å søke på reisen før du blir sendt videre. Konsekvensen er at brukeren befinner seg på et annet sted på nettsiden uten å være klar over det.

Tilgjengelige alternativ

Du kan søke reise på hovedsiden for reiseplanleggeren.

Innhold som bryter kravet

Hvis du prøver å logge inn på Min side med et ugyldig telefonnummer, sier vi ikke noe om hva som er feil. Vi sier kun "Innloggingsfeil. Klarte ikke å logge inn. Prøv igjen senere."

Konsekvensen er at brukeren ikke er klar over at telefonnummeret er ugyldig, og ikke får logget inn på Min side.

Det er kun støtte for en generisk feilmelding i dagens løsning.

Innhold som bryter kravet

Hvis du prøver å logge inn på Min side med et ugyldig telefonnummer, sier vi ikke noe om hvordan feilen kan rettes. Vi sier kun "Innloggingsfeil. Klarte ikke å logge inn. Prøv igjen senere."

Konsekvensen er at brukeren ikke er klar over at telefonnummeret er ugyldig, og ikke får logget inn på Min side.

Det er kun støtte for en generisk feilmelding i dagens løsning.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte ikoner har ikke unike ID-er. Konsekvensene for brukeren er minimale.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ruter arbeider systematisk med å sikre tilgjengelighet for våre brukere. Vi gjennomfører tester med brukere med ulike nedsettelser for å identifisere eventuelle hindringer, og kjører automatiserte tester ved endringer for å sikre at tilgjengelighetskravene blir oppfylt.

Fokus på tilgjengelighet strekker seg gjennom alle deler av organisasjonen, fra tilgjengelig materiell i trafikkbildet til tilgjengelige digitale løsninger. Det jobbes svært bevisst med for å oppnå vårt mål om bærekraftig bevegelsesfrihet for alle.

Vi jobber med en ny versjon av ruter.no, som etter planen skal lanseres i 2023. Da vil mange av problemene med dagens løsning fikses ettersom arbeidet i stor grad styres av god tilgjengelighet og universell utforming.