Tilgjengelighetserklæring for nbim.no

 • nbim.no
 • NORGES BANK, organisasjonsnummer 937 884 117
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 30 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES BANK kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nbim.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nbim.no har komplekse diagrammer hvor man i noen tilfeller ikke får valg om å kunne presentere diagrammet i et alternativt tekstformat.

Nettsiden inneholder også skjemaer og skjema-elementer som ikke er riktig kodet og som ikke er lesbare for synshemmede.

Vi har funnet noen knapper som ikke har tekst samt bilder uten alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet

Podkasten vår "In Good Company" ligger ute på nettsiden, hvor alle episodene kan spilles av direkte fra podkast-siden. Podkast-episodene presenteres ikke i et alternativt format grunnet uvitenhet om regelverket på tidspunktet podkasten ble lansert. 

Målet vårt er etter hvert å presentere lyd i alternative formater og gjennomgå hva som kan gjøres tilgjengelig for synshemmede og tunghørte brukere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har laget en prioritert liste over feil som vi oppdaterer fortløpende basert på alvorlighetsgrad og antall besøkende. Dette er tidkrevende arbeid. Dersom vi hadde prioritert å rette alle feilene samtidig, hadde det gått utover andre sentrale oppgaver på nbim.no.

Innhold som bryter kravet

Nbim.no inneholder et videoarkiv som ikke presenteres i alternativt format. Videoene er heller ikke tekstet. 

Målet vårt er etter hvert å presentere video med undertekster og gjennomgå hva som kan gjøres tilgjengelig for synshemmede brukere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har laget en prioritert liste over feil som vi oppdaterer fortløpende basert på alvorlighetsgrad og antall besøkende. Dette er tidkrevende arbeid. Dersom vi hadde prioritert å rette alle feilene samtidig, hadde det gått utover andre sentrale oppgaver på nbim.no.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget sider med elementer som ikke validerer, er semantisk korrekte, eller hvor tittelelementet følger et logisk hierarki. Dette påvirker blant annet bruken av skjermlesere.

I noen eksempler har vi funnet hull i koden, mens andre feil er redaksjonelle feil. Dette er tilbakevendende arbeid. Vi prioriterer å rette feil på sider med flest besøkende. 

Innhold som bryter kravet

Filtermenyen på Investeringene siden presenteres i feil rekkefølge for brukere med skjermlesere eller tastatur på mobil eller nettbrett.  Det kan være forvirrende for noen brukere.

Innhold som bryter kravet

Kunnskapssenter-siden er laget for å bli presentert på en skjerm i Norges Banks fysiske kunnskapssenter. Kunnskapssenter-siden på nbim.no er ikke universelt utformet og kan bare vises i liggende modus.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

For at kunnskapssenter-siden på nbim.no skal være universelt utformet, må den bygges om. Siden er laget for undervisningsformål i Norges Banks fusiske kunnskapssenter. Siden har ikke vært referert til på nbim.no og har derfor få besøkende. 

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet følgende feil på nbim.no:

 • Kontrasten mellom bakgrunnsfargen og tekstfargen i bunnmenyen på nettsiden er for liten
 • Avspillingsknappen på videoen har for lite kontrast mot bakgrunnen.
 • Noen tabelloverskrifter har for liten kontrast mellom bakgrunnsfarge og tekst.
 • Listeoverskriften for søkeresultater har for liten kontrast til bakgrunnen.
 • Oljefondets historie-siden har tekst over et bilde som har for liten kontrast.

Lav kontrast rammer særlig brukere med synshemming.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet feil på noen sider på nbim.no:

 • Investeringer-siden: Innhold i filtermenyen brytes når det vises med 200 % zoom.
 • Kunnskapssenter-siden: siden kan zoomes, men innholdet havner utenfor skjermen.

Dette har en negativ innvirkning på synshemmede brukere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Kunnskapssenter-siden:

For at denne siden skal være universelt utformet, må hele siden bygges om. Siden den er laget for undervisningsformål ved Norges Banks kunnskapssenter, har siden ikke vært referert på nbim.no og har dermed lite trafikk.

Innhold som bryter kravet

Rapporter presenteres med forsidebilde og tekst i bildet. Den teksten samsvarer ikke nødvendigvis med den alternative teksten og kan oppfattes som pikselert når den zoomes mye inn.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Den visuelle presentasjonen av tekst er avgjørende for at bildets formål skal oppnås. Bildet er et forsidebilde og innholdet i bildet presenteres i tekstformat nær bildet i html DOM.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nbim.no har et stort arkiv med rapporter med denne typen bilder. Den visuelle presentasjonen av tekst mener vi er avgjørende for at bildets formål skal nås. Bildet er et forsidebilde og innholdet i bildet presenteres i tekstformat nær bildet i html DOM.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet feil på følgende sider:

 • På kontakt oss-siden reagerer ikke bredden på kartet med adressen til Bankplassen 2. Dette fører til at innhold forsvinner fra skjermen.
 • Oljefondets historie-siden kan ikke presenteres på de minste skjermstørrelsene.
 • Investeringene-siden kan ikke presenteres på de minste skjermstørrelsene. Noen elementer havner da utenfor skjermen.

Dette har en negativ innvirkning på synshemmede brukere.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget en feil i videoavspillingsknappen. Kontrasten mellom knapp og ikon er ikke tilstrekkelig.

Dette har en negativ innvirkning på synshemmede brukere.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget en feil på Investeringene-siden. Tekst overlapper på diagramfilteret når brukeren bruker stor tekstavstand.

Dette har en negativ innvirkning på synshemmede brukere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget feil på Investeringene-siden, som gjør det vanskelig å navigere grunnet blant annet en tastaturfelle som vi mener påvirker sluttvurderingen.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget en feil på Investeringene-siden, som gjør det vanskelig å navigere rundt på siden uten å havne på kartet.

Dette gjør det vanskelig for brukere med hovedsakelig tastatur og skjermlesere å navigere på siden.

Innhold som bryter kravet
 • På startsiden vises markedsverdien til fondet. Denne oppdateres automatisk og for raskt uten mulighet for å sette løsningen på pause.
 • På Oljefondets historie-siden avspilles videoer automatisk uten mulighet for å sette disse på pause. På samme side vises markedsverdien til fondet. Markedsverdien oppdateres når man scroller nedover siden. 

Dette gjør det vanskelig for brukere oppmerksomhetsforstyrrelser å håndtere siden

Innhold som bryter kravet
 • På landingssiden vises markedsverdien til fondet. Denne oppdateres automatisk og for raskt uten mulighet for å sette løsningen på pause.
 • På Oljefondets historie-siden vises markedsverdien til fondet. Markedsverdien oppdateres automatisk når man scroller nedover siden. 

Dette kan være dårlig for brukere med epilepsi.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget feil på nettsiden.

 • På enkelte landingssider og hovedsakelig listekomponenter brukes feil overskriftsnivå.
 • Det kan være forvirrende og vanskelig å navigere for brukere med skjermlesere.

Dette påvirker brukere med tastatur eller skjermlesere negativt.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget feil på nettsiden. Kunnskapssenter-siden mangler en hovedoverskrift. Siden brukes hovedsakelig på storskjerm på Norges Banks fysiske kunnskapssenter og er laget for et annet formål enn nettet. For brukere med skjermleser kan det være vanskelig å navigere på siden.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

For at kunnskapssenter-siden på nbim.no skal være universelt utformet, må den bygges om. Siden er laget for undervisningsformål i Norges Banks fysiske kunnskapssenter. Siden har ikke vært referert til på nbim.no og har derfor få besøkende. 

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet feil på nettsiden.

 • Hovednavigasjon følger ikke logisk tabulatorrekkefølge.
 • Lukk-knapp for filter på investeringene-siden kommer sist i html-en. En bruker med tastatur må derfor klikke seg gjennom hele listen før vedkommende kommer til lukk-knappen.

Disse feilene påvirker først og fremst brukere som bruker tastaturer eller skjermlesere.

Innhold som bryter kravet
 • Hovednavigasjon følger ikke logisk tabulatorrekkefølge. 
 • Nedlastningslenkene på Investeringene-sidene inneholder ikke beskrivelser som er tydelige nok. 
 • Lignende tekst er allerede brukt i et element nær lenken på forskjellige typer listeelementer. Det kan oppleves som repeterende for brukere med skjermlesere.
 • Noen tabeller har en knapp som vises i responsmodus når tabellen ikke får plass på skjermen. Den knappen har ingen tekst, noe som kan forvirre brukere med synshemming.

Dette påvirker brukere med skjermlesere negativt.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget feil på nettsiden.

 • Noen listetyper har feil overskriftsnivå.
 • Tekstlenkene til våre sosiale medier-kanaler nederst i bunnmenyen har feil overskriftsnivå.
 • Skjemaer som er kodet feil kan også gå under denne kategorien.
 • Noen seksjoner i ulike artikkelsider inneholder feil overskriftsnivå.

Disse påvirker hovedsakelig personer som bruker skjermlesere negativt.

Innhold som bryter kravet

Elementene for å spille av videoer på nbim.no, sette dem på pause eller for dele en video har for lav kontrast og ingen tydelig fokusmarkering. Dette påvirker personer som bruker tastatur negativt. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I noe av innholdet vårt har vi funnet tekster skrevet på et annet språk. Søkeresultater og listetekst kan inneholde slik tekst. Scrolle-knappen må oversettes til riktig språk. Dette påvirker uttalen på skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Investeringene-siden og rapportfilteret bruker en såkalt javascript jump-meny som endrer url når den endres.

Dette påvirker hovedsakelig brukere med skjermlesere negativt.

Innhold som bryter kravet

Investeringene-siden bruker en annen type navigasjon enn resten av nbim.no.

Kunnskapssenteret-siden er ikke ment å være navigerbart og har derfor ikke en navigasjonsmeny tilsvarende nbim.no. Ved kunnskapssenteret er denne funksjonaliteten unntatt grunnet uforholdsmessig stor byrde for virksomheten.

Dette påvirker flere grupper brukere med nedsatt funksjonsevne negativt.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

For at kunnskapssenter-siden på nbim.no skal være universelt utformet, må den bygges om. Siden er laget for undervisningsformål i Norges Banks fysiske kunnskapssenter. Siden har ikke vært referert til på nbim.no og har derfor få besøkende. 

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet feil på nettsiden.

 • Feilkodet utvalgsfelt med flere etiketter i lister med filtre.
 • E-postskjema er feilkodet og mangler blant annet etiketter på flere felt og gruppering med feltsett.

Dette påvirker hovedsakelig brukere med skjermlesere negativt.

Innhold som bryter kravet

Siden hvor du kan abonnere på nyheter via epost har felt som er feilkodet og rapporterer derfor ikke på feil i skjemaet på korrekt måte for skjermlesere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget at flere sider på nbim.no ikke validerer. Dette påvirker flere typer funksjonshemming negativt.

Tilgjengelige alternativ

Fordi regelen er så omfattende og ikke nødvendigvis alltid påvirker funksjonshemninger negativt, mener vi at store deler av sidene fortsatt bør kunne brukes av de fleste besøkende.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet feil på nettsiden.

 • Søkeknappen har ikke et tilgjengelig navn.
 • Kontakt oss-siden under "Organiseringen" er kodet feil og har feil ariareferanse.

Dette påvirker hovedsakelig brukere med skjermlesere negativt.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet feil på nettsiden.

 • Søkeresultater annonseres ikke for skjermlesere.
 • Dersom besøkende med skjermlesere skriver inn feil e-post-adresse i abonnementsfunksjonen under "Kontakt oss", får ikke vedkommende beskjed om dette. 

Dette har en negativ innvirkning på brukere med skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nbim.no jobber med universell utforming basert på en metode der vi prioriterer oppgaver basert på alvorlighetsgrad og kompleksitet. Listen over prioriterte oppgaver oppdateres fortløpende.