Tilgjengelighetserklæring for stjordal.kommune.no

 • stjordal.kommune.no
 • STJØRDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 958 851
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STJØRDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på stjordal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

- På siden Direktesending og opptak av politiske møter - Stjørdal kommune (stjordal.kommune.no) ligger det opptak av kommunestyremøter og andre politiske møter som ikke er tekstet.

UU-tilsynet har i flere nettkurs uttrykt at teksting av disse møtene er en uforholdsmessig stor byrde og at det ikke er rimelig at kommunene i stede skal slette opptakene. 

Plan fremover

 • Vi er fortsatt i dialog med leverandøren av kommunestyremøte-streamingen - de ser på en mulig løsning hvor de bruker automatisk teksting og manuell korrigering av denne. Kontrakten for 2023 er slik at Stjørdal kommune har rett til å heve den dersom leverandør innen sommeren ikke finner en løsning kommunen finner god nok og til en akseptabel pris slik at vi da har anledning til å finne andre leverandører.
 • Vi er også i samtaler med ulike leverandører av automatisk teksting, og den teknologiske utviklingen her går raskt. Vår hovedutfordring er at innlegg på politiske møter er på en dialekt den automatiske tekstingen sliter med.
 • Til høsten skal folkevalgte på kurs etter valget, og da skal kommunikasjon inn i opplæringen for å bevisstgjøre politikerne om tydelig tale, mikrofonbruk, viktigheten av å se  og ikke i manus så munnavlesning er enklere etc. 
 • Møtereferatene og sakspapirer er tilgjengelig for alle i tekstversjon, og lenkene til disse er gjort godt synlig på siden hvor møteopptakene ligger.

 

 

Tilgjengelige alternativ

- Agende for møtene, sakspapirer og møtereferat ligger tilgjengelig for alle.

Innhold som bryter kravet

- Skjema for booking av time hos rådgiver har for lav kontrast - meldt inn til leverandør i januar 2023 for endring av farger så kontrasten blir høy nok. Ikke utført enda når tilgjengelighetserklæringen ble signert.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer som overlapper hverandre ved zoom. Vår leverandør ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som vil fjerne dette problemet.

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast i skjema - booking av rådgiver er meldt inn til leverandør for justering. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det meste av funksjonalitet på siden kan brukes ved hjelp av kun tastatur. Men det er i tester gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. Vår leverandør ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som skal imøtese dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Hopp til søk setter som forventet fokus i søkefeltet. Fokus settes som forventet på menyen ved hopp til meny når zoom er satt til 200% eller  lavere. Ved høyere enn zoom 200% settes ikke fokus på menyen. Fokus settes ikke på innholdet ved aktivering av funksjon for hopp til innhold.

Dette vil leverandør rette opp i ny publiseringsløsning.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

- Stjørdal kommune bestilte en gjennomgang av sidene, og Acos konkluderer med at sidene generelt er godt universelt utformet.

- Det er enkelte feil ved sidene, for eksempel at tekst legger seg over hverandre ved sterk zooom (over 200 %) vi ikke får løst før leverandør ruller ut en ny versjon av publiseringsløsningen i løpet av året. Andre ting, som for eksempel bestillingsskjema er det satt i gang et arbeid på.

Arbeidet med universell utforming i Stjørdal kommune er ikke noe som avsluttes ved innsendingen av Tilgjengelighetserklæringen. Noen av planene i den videre fortsettelsen er:
- ferdigstille tydelige retningslinjer for UU på nettsiden vår -oppdatere guider for publisering i tråd med nye erfaringer fra arbeidet med Tilgjengelighetserklæringen
- arrangere et obligatorisk kurs i UU for alle som har redigeringstilgang
- jobbe videre for å finne en løsning på teksting av lengre videoopptak
- gjennomføre opplæring med nye politikere til høsten så deres budskap kommer tydeligere frem når de står på talestolen under kommunestyremøtene som streames ( mikrofonbruk etc.)
- gjøre språkprofilen vår som nylig ble ferdigstilt kjent for hele organisasjonen
- se på verktøy for automatisk varsling/rapporter når informasjon som legges ut på hjemmesiden ikke er iht UU, eks manglende alternativ tekst på bilder, feil merking av overskrifter etc.