Tilgjengelighetserklæring for stjordal.kommune.no

  • stjordal.kommune.no
  • STJØRDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 958 851
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi i Stjørdal kommune arbeider kontinuerlig med UU på hjemmesidene våre.

- I løpet av 2023 kom det flere oppdateringer fra levrandøren vår ACOS som har rettet tekniske svakheter med navigering, zoom og andre funksjonaliteter.
- Vi har hatt opplæring for webredaksjonen i UU.
- Vi har flyttet sider som Arrangementsby1 som tidligere har ligget utenfor hovedsiden inn under stjordal.kommune.no og i ACOS sånn at vi er sikre på at de holder like godt stand som hovesidene.