Tilgjengelighetserklæring for Helse-midt.no

 • Helse-midt.no
 • HELSE MIDT-NORGE RHF, organisasjonsnummer 983 658 776
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE MIDT-NORGE RHF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Helse-midt.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder kan det mangle alternativ bildetekst. Dette gjelder i hovedsak på opplastede dokumenter (f.eks. PDF-filer). Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

Vi har mange innholdsprodusenter og webredaktørar som jobber i nettløsningen, og vi glipper dessverre på dette iblant. Vi jobber med å øke kompetanse på universell utforming og utfylling av alt-tekst på bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen videoer på nettsidene våre har innhold som ikke er tekstet tilstrekkelig. Brukere som er synshemmet kan ikke oppfatte alt som skjer. Og brukere som er hørselshemmet kan ikke oppfatte alle lyder og alt som blir sagt. Vi jobber med å lage manglende tekster. 

Innhold som bryter kravet

Vi har videoionnhold på nettsiden som ikke er tekstet. Brukere som er synshemmet kan ikke oppfatte alt som skjer. Og brukere som er hørselshemmet kan ikke oppfatte alle lyder og alt som blir sagt. Vi jobber med å lage manglende tekster.

Innhold som bryter kravet

Innholdet pr. dag (01.02.2024) er laget før kravet ble en del av kravspesifikasjonen.

Nye videoer etter 01.02.2024 vil følge kravene.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer er ikke kodet, slik det ser ut som. Eksempel på dette er pagineringskomponenten eller menyen øverst på alle sider, som en menyknapp og ikke en sammentrukket knapp. Valideringsverktøy vil feile på for eksempel pagineringskomponenten. Leverandør av løsningen har informert om at det skal fikses gjennom ny kode i første kvartal av 2024.

Innhold som bryter kravet

Vi har ulik praksis på lenker i dag og har enkelte lenker med understrek (som oppfyller kravet) og enkelte lenker med kun farge, som gjør at vi feiler på dette punktet. 

Innhold som bryter kravet

Vanlige nettsider tilfredsstiller kravene til kontrast.

Vi har en del PDF-dokumenter som ikke tilfredsstiller kravene. En del av dokumentene er laget i en tid da vi hadde mangelfulle kunnskaper om universell utforming.

Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold kan være presentert som bilder av tekst i steden for ren tekst.

Dette gjelder i hovedsak på opplastede dokumenter (f.eks. PDF-filer). Alt nytt innhold blir merket korrekt, men noe av det eldre innholdet kan være mangelfullt merket.

Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På noen av sidetypene våre, så er det ikke mulig å tabbe på filterkompontent. Det betyr at ikke all funksjonalitet kan brukes kun ved hjelp av tastatur. 

Leverandøren planlegger å fikse dette gjennom ny kode i løpet av første kvartal av 2024.

Innhold som bryter kravet

Innholdet presenteres i en logisk rekkefølge, men ved ekspandering av utlistingskort så markeres det fjerde kortet. Det får konsekvenser for personer som har nedsatt motorikk, lese- og skrivevansker, nedsatt syn, blinde eller som bruker skjermforstørrer.

Leverandøren planlegger å fikse dette gjennom ny kode i løpet av første kvartal av 2024.

Innhold som bryter kravet

Det finnes overskriftsstiler som er kodet med feil størrelse. Det finnes også overskrifter som ikke er kodet som overskrifter, slik de burde vært. I tillegg mangler vi noe ledetekst over søkefelt. Får konsekvenser for personer som er blinde, har nedsatt syn eller kognisjon eller motorikk.

Leverandøren planlegger å fikse dette gjennom ny kode i løpet av første kvartal av 2024.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes sider med kodefeil. Blant annet feil med overskriftsstiler og paginering. Får konsekvenser for blinde eller nedsatt syn eller personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi.

Leverandøren planlegger å fikse dette gjennom ny kode i løpet av første kvartal av 2024.

Innhold som bryter kravet

Det finnes komponenter i koden som har feil navn og rolle. Blant annet på pagineringsfunksjonen. Får konsekvenser for blinde eller nedsatt syn eller personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi.

Leverandøren planlegger å fikse dette gjennom ny kode i løpet av første kvartal av 2024.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet bruker den tekniske feilmeldingssiden til CMS-et hvis løsningen går ned. Denne meldingen har vi ikke klart å fremprovosere, så det er usikkert om en slik kontekstendring gir statusbeskjed til brukeren.

I dag brukes Optimizely sin 500-side (feilmeldingsside) ved større tekniske feilmeldinger. Vi ser på teknisk mulighet til å lage en en egen 500-side.

Får konsekvenser for personer som er blinde, har nedsatt syn eller kognisjon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Helse-midt.no er en del av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Mer informasjon om FNSP:

https://www.fnsp.no

I FNSP deler vi felles strategier og policyer for nettarbeidet.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den tekniske løsningen og det redaksjonelle innholdet.

I 2023 byttet FNSP publiseringsløsning fra SharePoint til Optimizely, og våren 2023 ble hemit.no flyttet til den nye løsningen. Grunnversjonen har fortsatt noen mangler, men mye skal løses i første kvartal av 2024.
Mer informasjon om hemit.no: https://www.hemit.no/om-nettstedet

FNSP
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten.