Tilgjengelighetserklæring for Bibliotek24.no

 • Bibliotek24.no
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bibliotek24.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på siden som mangler tekstalternativ, og noen bilder har lite beskrivende tekstalternativer. Dette påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Tekstlige lenker på nettsiden blir ofte bare representert ved bruk av farge. Dette påvirker brukere som er svaksynte, eller er fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere tekst elementer og lenker som ikke møter kravet for kontrast, dette vil påvirke brukere som er svaksynte og fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Ved økning av tekstavstanden så forsvinner noe tekst under ett bilde, som gjør det vanskelig for brukere å lese teksten.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden mangler lenke for å hoppe direkte til hoved innholdet på siden, dette påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere og tastatur.

Innhold som bryter kravet

Fokus på siden starter alltid i den skjulte mobil navigasjonen og brukere må da arbeide seg igjennom den, dette påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere og tastatur.

Innhold som bryter kravet

Siden har bildelenker uten ledetekst, dette påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

De aller fleste lenker og knapper på siden mangler en visuel markering av det valgte elementet, dette påvirker brukerer som benytter seg av tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Siden har en knapp hvor aria-label ikke samsvarer med den visuelle ledeteksten.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Siden har flere sosiale medie knapper, som ikke har en sterkt distinksjon mellom seg, som kan skape forvirring hos bruker. Dette kan påvirke alle type brukere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Siden inneholder form elementer med ikke unike ID verdier.

Innhold som bryter kravet

Det finnes iFrames i koden på siden som ikke har en tittel, som påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .