Tilgjengelighetserklæring for oslo-universitetssykehus.no

 • oslo-universitetssykehus.no
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 993 467 049
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oslo-universitetssykehus.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har hatt som krav fra og med 2021 at alle videoer presentert på nettsidene våre skal være tekstet. De aller fleste videoene på nettstedet vårt er tekstet. Likevel har har vi eldre videoer liggende på sidene våre via embed-kode som ikke er tekstet. Disse har heller ikke et annet tekstalternativ.

Dette er et problem for dem som ikke kan eller ønsker å høre lyden i videoene. De får med andre ord ikke med seg innhold uten å høre lyden. For å løse dette problemet har vi startet å gå igjennom alle videoene som ligger på ulike videoplattformene vi har. Vi ber dem som har publisert og laget videoer tekste og vi bidrar selv med å tekste direkte i plattformene. Vi prioriterer de nyeste filmene først og jobber oss bakover i tid.

I tillegg til å utføre selve tekstingen, startet vi høsten 2022 en opplærings- og informasjonsjobb mot alle som publiserer på våre nettsider. Denne jobben har vi ytterligere trappet opp med mer kursing av nettredaktører m.fl. 2. halvår 2023. Denne inkluderer kurs, temamøter, veiledninger og arbeidsstuer. Vi har nå også alltid teksting på live-presentasjoner i PowerPoint – denne tekstingen følger med i opptak som vi senere publiserer.

Innhold som bryter kravet

Nye videoer tekstes, men vi har dessverre ikke en innarbeidet rutine for synstolkning av video. Dette vil vi ha fokus på i 2024. 

Tilgjengelige alternativ

I noen tilfeller finnes det i følgeteksten til videoen en beskrivelse av hva videoen viser.

Innhold som bryter kravet

Vår publiseringsløsning Optimizely (Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten) skal være kodet som det ser ut som. Siden overgangen til ny nettløsning i oktober 2023 er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Dette fikses gjennom ny kode i Q1 2024.

Restmangler kan føre til at ikke alle brukere vil forstå hva innholdet dreier seg om. Feks når det gjelder bruka av tabeller, så rådgir vi våre nettpublisister til å lage titler på tabeller, ikke kode innhold og aller helst holde seg unna tabeller der det er mulig. Ellers fjerner vi koder fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Noen sider vi har sjekket har bilder med tekst i seg. Denne informasjonen er da ikke tilgjengelig for alle brukerne våre.

Gjennom kursing av alle nettredaktører/publisister i OUS høsten 2023, har vi understreket at det ikke er lov å gjøre tekst om til bilder (feks tabeller, organisasjonskart, flytskjema osv) uten å ha en fullstendig og meningsfull alternativt tekst som fremstiller og forklarer innholdet i bildet. Unntaket er logoer; men disse skal også følges av meningsfull alternativ tekst.

Vår nettløsning "tvinger" redaktører til å sette inn alternativ tekst før bildet kan publiseres ut å nett. 

Redaksjonen fjerner eller bytter selv bilder ut med tekst fortløpende, når vi oppdager dem. Målet er ingen bilder med tekstlig informasjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Etter overgang til ny publiseringsløsning høsten 2023 har Norsk helsenett/FNSP noen restoppgaver i grunnversjonen som gjenstår å fikse. Dette utføres ved implementering av ny kode i Q1 2024.

Innhold som bryter kravet

Etter overgang til ny nettløsning høsten 2023 gjenstår noen restoppgaver i grunnversjonen. Dette fikses av Norsk helsenett/FNSP gjennom ny kode i Q1 2024.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen sider på engelsk, som er kodet som engelsk i publiseringsløsningen.

Majoriteten av sidene våre kodet til norsk bokmål, men vi har likevel noen sider som er på engelsk men kodet som norsk. Vi har også en del dokumenter (PDF) på diverse andre språk. 

For å løse dette problemet er vår instruks til alle som publiserer å ikke ha andre språk på nettsidene. Vi jobber fortløpende med å ha oversikt over innhold som er på andre språk, og også med å oversette tekst til norsk der vi kan. Enkelte steder er det likevel nødvendig å ha et annet språk enn norsk, og der jobber vi med å manuelt legge inn aktuelle språkkoder. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Etter innføring av ny nettløsning høsten 2024, gjenstår noen restoppgaver for å kvalitetssikre grunnversjonen. Dette rettes av Norsk helsenett/FNSP i løpet av 1.kvartal 2024. 

Innhold som bryter kravet

Etter innføring av ny nettløsning høsten 2024, gjenstår noen restoppgaver for å kvalitetssikre grunnversjonen. Dette rettes av Norsk helsenett/FNSP i løpet av 1.kvartal 2024. 

Innhold som bryter kravet

I dag brukes Optimizely sin 500-side (feilmeldingsside) ved større tekniske feilmeldinger. Norsk helsenett/FNSP ser på teknisk mulighet til å lage en en egen 500-side. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobber Kommunikasjonsstab målrettet med å gjøre nettsidene våre og digitalt innhold tilgjengelig for alle.

Løpende tiltak:
Vi informerer om prinsipper for universell utforming i kurs for alle publisister/redaktører ved sykehuset. Senest i en kursrekke høsten 2023 for alle ca 250 publisister i sykehuset.

Vi har utarbeidet skriftlige veiledere for universell utforming av IKT, som ligger tilgjengelig på intranett og i Teams-gruppe for alle publisister.

Vi rådgir publisister/redaktører om universell utforming en-til-en ved direkte henvendelser på telefon, e-post og i chat. Vi holder også klinikkvise presentasjoner/opplæring om universell utforming og uu-verkstøy som finnes i div programvare som Word.

Vi henviser til uu-tilsynets nettsider for videre kompetanseheving og svar på det våre publisister måtte lure på.

Ved overgang til ny publiseringsløsning har vi slettet omlag 9.000-10.000 eldre dokumenter (mest PDF), hvorav mesteparten antakeligvis var i strid med gjeldende uu-regelverk.

Siden vi er en del av en nasjonalt publiseringsløsning (Norsk helsenett/FNSP), har vi ikke mulighet til å selv rette opp i tekniske feil på nettstedet. Vi gir likevel tilbakemeldinger der vi kan og får oppdateringer om uu-arbeidet med jevne mellomrom.