Tilgjengelighetserklæring for Helsebiblioteket.no

 • Helsebiblioteket.no
 • FOLKEHELSEINSTITUTTET, organisasjonsnummer 983 744 516
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FOLKEHELSEINSTITUTTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Helsebiblioteket.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Helsebiblioteket har bilder, figurer og illustrasjoner som mangler beskrivelse eller ikke har god nok beskrivelse av ikke tekstlig innhold. Dette vil bli rettet opp i løpet av året 2023.

Innhold som bryter kravet

Helsebiblioteket mangler teksting på videoer som ligger på nettstedet. Teksting på alle videoer kommer på plass i løpet av året 2023.

Innhold som bryter kravet

Innholdet på Helsebiblioteket er i stor grad kodet som det ser ut som, men det noen få avvik. Dette blir rette opp i løpet av året 2023. 

Innhold som bryter kravet

I noen av veilederne er bilder og grafikk som inneholder tekst. Dette blir rettet etter kravene i løpet av 2023.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Et par komponenter kan ikke brukes ved hjelp av tastatur. Noen sider har også for dårlig navigasjon via tastatur. Dette blir rettet opp i løpet av 2023. 

Innhold som bryter kravet

Et par komponenter kan ikke brukes ved hjelp av tastatur. Noen sider har også for dårlig navigasjon via tastatur. Dette blir rettet opp i løpet av 2023. 

Innhold som bryter kravet

Her er det en del mangler. Dette kommer på plass i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet

Noen komponenter mangler synlig fokus. Dette blir rettet opp i løpet av året 2023.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Meldinger som oppstår ved utfylling av skjema kommer på feilt sted. Dette blir rettet opp i løpet av 2023. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .