Tilgjengelighetserklæring for une.no

 • une.no
 • UTLENDINGSNEMNDA, organisasjonsnummer 982 019 095
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTLENDINGSNEMNDA kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på une.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Feil i bruk av overskrifter:

 • Forsiden på une.no mangler en H1-overskrift.
 • Siden Saken din - lenkene under er merket som H3, det riktige er H2

Årsaken til at forsiden mangler en H1-tag er at siden ikke har en egen overskrift.

Årsaken til at det hopper til H3 på siden 'Saken din' er en feil i CMS når vi velger å huke av for 'bruk samme overskrift som lenkenavnet'. Det gir dårligere struktur og oversiktlighet til siden. 

 • Feil i søkelisten "Nasjonalitet" på siden Søk i praksisbasen
 • Feil i søkelisten "Stikkord" på siden Søk i praksisbasen

Det er det ikke mulig å bla i listen under 'Nasjonalitet' med skjermleser. Man kan bla til "Velg nasjonalitet", men kommer ikke inn i listen med nasjonaliteter. Det er mulig å navigere med virtuell markør (skjermleser) i listen som dukker opp om man skriver noe i søkefeltet.

"Stikkord" – listen har over nesten 400 elementer. Man kan bla seg i listen med piltaster (opp og ned) eller Tab-tast, og velge elementer med mellomromstast eller Enter. Om man vil ut av listen må man enten bla seg opp til knappen (utvidbar) og lukke knappen, eller velge Esc (da flyttes navigasjonen øverst på siden). Tab-tast navigerer videre i listen.

 

Innhold som bryter kravet
 • Statistikk på sakstypesidene

Rekkefølgen på innholdet under "Andel endrede vedtak" og "Andel nemndmøter" er ikke den samme i kildekoden som i den visuelle presentasjonen av innholdet.

Dette har betydning for skjermleserbrukere, da kilderekkefølgen er annerledes enn den visuelle rekkefølgen. Det kan både skape forvirring ved at innholdet blir vanskeligere å forstå, og om brukeren leser siden sammen med en seende (som vil lese innholdet i en annen rekkefølge enn det skjermleseren gjør).

Innhold som bryter kravet
 • Søkefelt

Knappen burde få en tittel. Title-attributtet dukker opp når musepeker holdes over knappen, og skal gi en forklaring på hva elementet gjør (knappen i dette tilfellet).

 • Til toppen knapp

Knappen mangler en tittel. Title-attributtet dukker opp når musepeker holdes over knappen (hover), og skal gi en tekstlig beskrivelse av funksjonen til knappen.

Innhold som bryter kravet
 • Siden: Nemndmøte
 • Siden: Er du barn og skal i nemndmøte
 • Siden: Hvem får bo i Norge

"Her kan du lese video-skriptet" er ikke godt nok merket som en lenke visuelt. Det er ikke tilstrekkelig å bruke presentasjon som bygger utelukkende på farge.

Lenken "Her kan du se bildene og lese teksten" er ikke godt nok merket som en lenke visuelt. 

 • Om UNE

Lenkene til venstre (overskriftslenkene) er ikke merket godt nok som lenker visuelt. Det er ikke tilstrekkelig å bruke presentasjon som utelukkende bygger kun på farge. Lenkene får heller ikke understrek når musepeker holdes over (hover).

Innhold som bryter kravet
 • Twitterfeed på aktueltsiden for lav kontrast

Det er for lav kontrast på blå lenketekst #2AA1F1 og hvit bakgrunn #FFFFFF. Kontrastforholdet målt til 2,8:1. Minimumskravet er 4,5:1.

Innhold som bryter kravet
 • Personvernerklæring i elektroniske skjema

Om siden forstørres til (150%) forsvinner toppen av siden. Man må zoome ut for å se toppen. Om siden forstørres til 400% forsvinner også noe av teksten i starten.

Innhold som bryter kravet
 • Brødsmulesti

Nettstedet fungerer generelt bra på små skjermer og med forstørring opp til 400%. Brødsmulstien forsvinner derimot konsekvent når man forstørrer siden til 200% eller mer, og lenken "Skriv ut" forsvinner når man forstørrer siden til 300% og mer.

Dette gjelder alle steder på nettstedet der brødsmulestien og "Skriv ut"-lenken opptrer.

Innhold som bryter kravet
 • Søkefelt

Det er for lav kontrast mellom søkefeltet med visuelt fokus #66AFE9 og bakgrunnen #FFFFFF. Kontrastforholdet er målt til 2,4:1.

 • Kontrast små skjermer

På små skjermer er det for lav kontrast mellom lenker #74B4B4 og visuelt fokus #E59700, kontrastforholdet er målt til 1:1. Kravet for kontrast mellom ikke-tekstlig innhold er minimum 3:1.

Dette gjelder også for alle knappene på siden.

 • Ikon på statistikkblokk sakstypesidene

Ikonene #CBBBA8 har også for lav kontrast mot bakgrunnen #DCCBB6, kontrastforholdet er målt til 1,2:1.

 • Videoskript kontrast på Lukk knapp

Knappen #CCCCCC har for lav kontrast mot bakgrunnen #FFFFFF. Kontrastforholdet er målt til 1,6:1.

 • Er du barn og skal i nemndmøte
 • Blokken Utvalgte kilder på alle sakstypesidene
 • Dette er Utlendingsnemnda
 • For pressen
 • Interne retningslinjer
 • Gjeldende praksisnotater
 • UNE forbereder saken din 
 • Uenig i UNEs vedtak
 • Slik behandler UNE personopplysninger om deg
 • Til deg som har sak i UNE
 • Har du fått beskjed om å reise fra Norge?
 • Jobbe i UNE
 • Om nettstaden
.Underlinjen på lenkene i teksten har for lav kontrast mot bakgrunnen.  
 • Kontakt UNE

Det er for lav kontrast på underlinjen på lenkene #CCCCCC og bakgrunnen #FFFFFF. Kontrastforholdet er målt 1,6:1.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Meny

Med tastaturnavigering hopper fokus ut og tilbake på hovedsiden når man blar forbi lenken "Barn og unge" med TAB. Det vil si at lenkene i listen under "For barn og unge" ikke er tilgjengelig med tastatur.

Listen er tilgjengelig for skjermleser, og det fungerer med pil ned, om tekstmarkør er på i nettleser

 • Søk i praksisbasen

Liste under filtreringsalternativet Nasjonalitet fungerer ikke helt riktig. Det er ikke mulig å velge elementer i listen med skjermleser eller tastatur.

Om man trykker mellomrom eller Enter hopper fokus ut av listen.

Tilgjengelige alternativ
 • Meny

Man kan søke etter innhold istedenfor å navigere ut fra Meny.

 • Søk i praksisbasen listen 'Nasjonalitet'

Det er mulig å velge nasjonalitet om man skriver noe i søkefeltet (velge mellom alternativene som dukker opp). Om man først har valgt en nasjonalitet og vil endre den, kan man bla seg med piltaster (opp og ned) eller Tab-tast i listen og skjermleser viser riktig nasjonalitet (viser den med fokus). Da kan man også velge nasjonalitet med mellomrom eller Enter.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal:
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følge forskrift om universell utforming av IKT.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.