Tilgjengelighetserklæring for bufdir.no

 • bufdir.no
 • BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 986 128 433
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bufdir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen bilder som har filnavnet som tekstalternativ. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere innhold. Disse bildene er ikke tilgjengelige for personer som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Vi har 2 episoder i podcast om fosterhjem som mangler transkripsjon.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer som mangler teksting. Det er eldre videoer som vi kontinuerlig jobber med å oppdatere. Innholdet i disse videoene vil være utilgjengelig for hørselshemmede.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere videoer som ikke er synstolket. Vi jobber med å bytte ut gamle videoer med nye i et nytt system for håndtering av media. Dette vil gjøre det enklere å legge til synstolkning. 

Innhold som bryter kravet
 1. På noen av våre sider hopper overskrifter over et nivå, og vi har noen overskrifter som ikke er kodet som overskrift. Mangel på god struktur og riktig kode av overskrifter kan gjøre det vanskelig å holde oversikten for de som benytter skjermleser eller andre hjelpemiddel.
 2. På innlogget side for Foreldresamarbeidsavtale har vi en tabell som er kodet feil. Det vil være vanskelig å tolke innholdet i tabellen for personer som benytter skjermleser. Vi arbeider med en ny og forbedret versjon av Foreldresamarbeidsavtalen.
Innhold som bryter kravet

Vi har dårleg kontrast mellom tekst og bakgrunn på enkelte sider som heng igjen på vår gamle nettside. Vi jobber kontinuerlig med å flytte innhaldet over på nye sider som oppfyller krava om kontrast. Det er vanskelegare for alle brukarar å lese innhaldet.

Innhold som bryter kravet

Nettbibliotek og rettsdata ligg på våre gamle sider. Sidemeny tilpassar seg ikkje ved skalering, og kan bli vanskeleg å bruke på skjermar med bredde mellom 576 og 991 px. Vi jobber kontinuerlig med å overføre innhold frå gamle til nye sider. Der er dette tatt høgde for. 

Innhold som bryter kravet

På rettsdata og statistikk har vi innhald som dukkar opp over hovudinnhaldet, som manglar mekanismar for å avvise eller lukke ekstra innhald utan å flytte musepeikar eller tastaturfokus. Det gjer at brukar ikkje ser innhald under. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har meny med lenker på sidene med lover, juridisk materiale og rettsdata som ikke kan betjenes med tastatur. Denne menyen lenker til lover og annet juridisk materiale som er knyttet til dokumentet. Dette gjør det mer tungvindt å navigere videre til relevante dokumenter for de som bruker tastatur, men det er mulig å søke opp relevante dokumenter via søkesiden for Barne- og familievernrett.

Vi jobber med å forbedre sidene våre for lover og juridisk materiale.

Innhold som bryter kravet

På dei gamle sidene våre har vi ikkje ein snarveg til hovudinnhaldet på sida. Vi jobber med å flytte innhaldet over på nye sider, der dette fungerer som det skal. 

Innhold som bryter kravet

På rettsdata har alle sider samme tittel. Det gjer det vanskeleg å identifisere tema og formålet med nettsida. Vi jobber med å flytte innhald over på nye sider, der dette blir riktig. 

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold som ligger på en gammel versjon av våre nettsider. Når du navigerer med tastatur og tab nedover de gamle siden, vil du langt nede på side åpne cookie popup/modalen. Den ligger som en del av fokusrekkefølgen, og fører til at brukere som er avhengig av tastatur må navigere seg gjennom mer innhold enn nødvendig.

Vi jobber med å flytte alt innhold fra gammel til ny versjon av våre nettsider, som ikke bryter dette kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden vår har feil i koden noen steder, som for eksempel tomme lenker, kodet overskrifter uten innhold og feil bruk av html. Du kan oppleve lenker og funksjoner som ikke fungerer. Er du avhengig av tastatur eller hjelpemiddel kan du få problemer med å bruke nettsiden.

Innhold som bryter kravet

På nettbibliotek og rettsdata manglar flere skjemaelement ledetekst. På gamle sider med statistikk mangler ledetekst kopling til skjemaelement i koden. Det kan gjere det vanskeleg å bruke og navigere skjemaelement når du er avhengig av hjelpemiddel. 

Vi jobbar kontinuerlig med flytte innhald frå gammel side til nye sider, der dette er tatt høgde for. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi lanserte ny versjon av nettsiden vår i 2022. Den har fortsatt noen feil som vi arbeider med å rette opp. I tillegg har vi innhold som vi flytter fra gammel til ny nettside og inn i ny CMS.
Universell utforming er en del av kravene når vi lager innhold og forbedrer og lager nye ikt-løsninger. I det tverrfaglige teamet som jobber med ikt-løsninger har designere, innholdsansvarlige, testere og utviklere fått innføring i kravene i WCAG 2.0 og 2.1. Vi gjennomfører jevnlig testing og analyse av design, innhold og kode på nettsidene. Analyse og testing gjennomføres av interne ressurser med god kjennskap til kravene for universell utforming. Feil som oppdages blir vurdert og prioritert opp mot andre oppgaver som kreves for å lage gode og velfungerende nettsider. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og forbedre vårt designsystem med tilhørende komponentbibliotek. Slik kan vi sikre at universell utforming, kode og design av knapper, lenker og andre komponenter er kvalitetssikret på tvers våre ikt-løsninger.