Tilgjengelighetserklæring for bufdir.no

 • bufdir.no
 • BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 986 128 433

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bufdir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen bilder som har filnavnet som tekstalternativ. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere innhold. Disse bildene er ikke tilgjengelige for personer som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har 2 episoder i podcast om fosterhjem som mangler transkripsjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen videoer som mangler teksting. Det er eldre videoer som vi kontinuerlig jobber med å oppdatere. Innholdet i disse videoene vil være utilgjengelig for hørselshemmede.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 1. På noen av våre sider hopper overskrifter over et nivå, og vi har noen overskrifter som ikke er kodet som overskrift. Mangel på god struktur og riktig kode av overskrifter kan gjøre det vanskelig å holde oversikten for de som benytter skjermleser eller andre hjelpemiddel.
 2. På innlogget side for Foreldresamarbeidsavtale har vi en tabell som er kodet feil. Det vil være vanskelig å tolke innholdet i tabellen for personer som benytter skjermleser. Vi arbeider med en ny og forbedret versjon av Foreldresamarbeidsavtalen.
Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en hjelpetekst i skjema for å fylle ut Foreldresamarbeidsavtalen som refererer til "runde symboler". Denne beskrivelsen kan gjøre det vanskelig for synshemmede å forstå hvordan de skal fylle ut ukesoversikten i Foreldresamarbeidsavtalen. Vi arbeider med en ny og forbedret versjon av Foreldresamarbeidsavtalen.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 1. Nettsiden vår er kodet med metaverdi maximum-scale=1. Det kan hindre deg i å forstørre på noen enheter som mobil eller nettbrett.
 2. Venstre sidemeny på våre sider med veiledning og faginnhold vil dekke over noe innhold når skjermbredden er mellom 799px og 1400px, og tilsvarende prosenter av forstørrelse.
Innhold som bryter kravet i regelverket

I vår visning av statistikk kan du holde musen over et datapunkt eller søyle for å få mer informasjon. Vinduet med informasjon som dukker opp holder seg ikke åpent når du flytter musen fra datapunkt til vindu, og det er ikke alternativ måte å lukke vinduet på, som f.eks Esc-knappen. Dette gjør at funksjonen kan være vanskelig å bruke hvis du er avhengig av verktøy som zoomer inn og du får ikke til å kopiere verdiene inne i vinduet.

Tilgjengelige alternativ

Alle verdiene er tilgjengelig i tabellformat hvis du velger en annen visning av statistikken.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innlogget side for Foreldresamarbeidsavtale inneholder tabell, knapper og lenker som er kodet feil. Foreldresamarbeidsavtalen kan ikke brukes med tastaturnavigasjon. Vi arbeider med en ny og forbedret versjon av Foreldresamarbeidsavtalen.

Tilgjengelige alternativ

Foreldresamarbeidsavtalen kan også lastes ned som wordfil fra samme side hvor du finner informasjon om og innlogging til Foreldresamarbeidsavtalen.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 1. Modal for å akseptere innstillinger for cookies er fortsatt en del av fokusrekkefølgen selv om du allerede har akseptert.
 2. Knappen for å gå til toppen av siden setter fokus på adresselinjen eller beholder fokus på seg selv når du trykker på den.
 3. Du kan navigere med tastatur i innhold bak hovedmenyen og modaler når de er åpne.

Hvis du bruker tastaturnavigasjon må du navigere gjennom mer innhold enn det som er nødvendig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen få lenketekster hvor formålet ikke er tydelig. Det kan gjøre det vanskelig for deg å forstå hva som ligger bak lenken, som for eksempel nedlasting av filer eller navigering til andre nettsteder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nedtrekksliste på våre sider med statistikk mangler synlig fokus. Mangel på tydelig fokus gjør det vanskelig å navigere for de som bruker tastatur.

Foreldresamarbeidsavtalen mangler synlig fokus på flere interaktive elementer. Vi jobber med en ny og forbedret Foreldresamarbeidsavtalen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har deler av artikler og setninger på engelsk som ikke er markert i koden med engelsk som språk. Opplesing av engelsk tekst av skjermleser kan bli mindre forståelig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har dårlige feilmeldinger som ikke identifiserer med tekst hvilket felt i skjema som har feil. Mangel på tekst kan gjøre det vanskelig for deg å forstå hvilket felt som er feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden vår har feil i koden noen steder, som for eksempel tomme lenker, kodet overskrifter uten innhold og feil bruk av html. Du kan oppleve lenker og funksjoner som ikke fungerer. Er du avhengig av tastatur eller hjelpemiddel kan du få problemer med å bruke nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi lanserte ny versjon av nettsiden vår i 2022. Den har fortsatt noen feil som vi arbeider med å rette opp. I tillegg har vi innhold som vi flytter fra gammel til ny nettside og inn i ny CMS.
Universell utforming er en del av kravene når vi lager innhold og forbedrer og lager nye ikt-løsninger. I det tverrfaglige teamet som jobber med ikt-løsninger har designere, innholdsansvarlige, testere og utviklere fått innføring i kravene i WCAG 2.0 og 2.1. Vi gjennomfører jevnlig testing og analyse av design, innhold og kode på nettsidene. Analyse og testing gjennomføres av interne ressurser med god kjennskap til kravene for universell utforming. Feil som oppdages blir vurdert og prioritert opp mot andre oppgaver som kreves for å lage gode og velfungerende nettsider. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og forbedre vårt designsystem med tilhørende komponentbibliotek. Slik kan vi sikre at universell utforming, kode og design av knapper, lenker og andre komponenter er kvalitetssikret på tvers våre ikt-løsninger.