Tilgjengelighetserklæring for Norsk Tipping (iOS)

 • Norsk Tipping (iOS)
 • iOS / iPadOS
 • 9.7.0
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • NORSK TIPPING AS, organisasjonsnummer 925 836 613
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK TIPPING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Norsk Tipping (iOS) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i løsningen.

 

Generelt
Under Profil finnes det enkelte ikoner som visuelt informerer om at lenke åpnes i nytt vindu/nettleser, men som ikke gir noen informasjon om dette til deg som bruker skjermleser.  
Dette gjør at du kan oppleve å bli flyttet ut av appen og til en nettleser, uten å være forberedt på det. Det kan også skape utfordringer med å komme tilbake til appen på en god måte.

 

Sportsspill

 • Enkelte grafiske elementer i Fantasy og Oddsen mangler eller har for dårlig tekstbeskrivelse. Dette påvirker brukeropplevelsen for deg som bruker skjermleser, og kan gjøre det vanskelig å forstå sammenhengen mellom ulike elementer på siden.
 • I Oddsen finnes det et område som viser informasjon om blant annet tid igjen til kampstart, informasjon om lagene og liveoppdateringer fra det som skjer i kampen. Her får ikke du som bruker skjermleser tilgang til informasjonen som ligger inne i dette området. Det er også en utfordring med statistikken som ligger under dette området. Der presenteres innholdet ved hjelp av to liggende søyler med ulike farger. Det kan være utfordrende å forstå hvilken søyle som tilhører hvilket lag, og også å skille disse to fra hverandre, spesielt for deg med nedsatt syn/fargesyn.

 

Kasino og øyeblikkspill
Alle våre kasino- og øyeblikkspill er presentert via tredjepartsløsninger og innholdet og grafikken ligger i et stort lerret, som kalles Canvas i HTML. 
I praksis er dette et bilde av informasjon og ingen av våre spill har tekstlige beskrivelser som gir tilsvarende informasjon til deg som bruker skjermleser. Konsekvensene av denne feilen er at du som bruker skjermleser ikke kan spille disse spillene.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.


Årsaken til det som gjelder manglende beskrivelse på ikoner i profil, er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å rette avvikene. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i appen.

 

Generelt

 • Enkelte overskrifter er ikke kodet som overskrifter.
 • I introduksjonen til spillelag gjengis ikke stegindikator til de som bruker skjermleser.
 • Antall treff ved søk under grasrotmottaker i Grasrotandelen gjengis ikke til de som bruker skjermleser

 

Lotterispill
I lotterispillene er det tilfeller hvor fokus ikke flyttes likt visuelt og programmatisk.

 

Sportspill

 • I Fantasy finnes det skjult innhold som er tilgjengelig for skjermlesere.
 • Navigasjonen mellom "Spilltilbud" og "Statistikk" inne på hver enkelt kamp i Oddsen fungerer ikke godt for de som bruker skjermleser. 
 • Det finnes en del overskrifter i Oddsen som ikke er kodet som overskrifter, spesielt datoene som kampene er sortert etter. 
 • Det er flere tilfeller hvor tabellstruktur ikke blir kommunisert til skjermlesere, noe som gjør det vanskelig å forstå relasjonen mellom de ulike dataene som blir presentert. 
 • I statistikken som ligger inne på hver enkelt kamp i Oddsen blir lagene presentert ved hjelp av to liggende søyler med farge. Det kan være utfordrende for alle brukere å forstå hvilken søyle som tilhører hvilket lag, og dette blir ekstra utfordrende for brukere med nedsatt syn/fargesyn.
 • Det er ikke mulig for deg som bruker skjermleser å få tilgang til karusellen inne i vinduet med informasjon om kampen.

 

Kasino- og øyeblikkspill

 • I alle våre kasinospill og i noen av øyeblikkspillene får du beskjed om du har vunnet eller ikke ved hjelp av en lydeffekt eller en melding på skjermen. Det er ikke mulig i noen spill å nå meldingen med skjermleser og det får da heller ikke noen programmatisk kobling med det som blir vist visuelt. I Bingoria forsvinner trekningsresultatet etter noen sekunder. 
 • I alle våre Bingoriapill og i enkelte KongKasino-spill kan saldo og premie nås med skjermleser. Det gjør likevel at spillopplevelsen ikke vil tilsvare det som skjer visuelt. 
 • Alle spill i Bingoria mangler programmatisk struktur i koden. Konsekvensen av denne feilen gjør at det blir krevende for de som bruker skjermleser å navigere seg rundt i de ulike delene i spillet, og å forstå relasjonen mellom de ulike elementene som vises visuelt.

 

Konsekvens 
For brukere som bruker skjermleser blir det vanskelig å forstå den visuelle strukturen i mange deler av løsningen, og relasjonene mellom enkelte elementer.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Årsaken til de resterende avvikene er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å forbedre dette.
 

Innhold som bryter kravet

Lotteri
Det er en utfordring ved utfylling av tall i spillet Extra at fokuset ikke flyttes likt visuelt og programmatisk ved bytte av kollonne. Det betyr at det blir vanskelig å vite hvor du er i løsningen hvis du bruker skjermleser.

 

Sportsspill
I Oddsen er ikke leserekkefølgen riktig under lagstatistikk, hvor informasjon om spillere, toppscorere og lignende blir presentert. Her leses navnet på alle spillere opp først, og deretter om spillerne er toppscorere, har hatt flest assist og så videre.
Dette gjør at det kan være utfordrende å forstå sammenhengen mellom informasjonen som blir presentert.

 

Årsak
Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Vi er i dialog med leverandør for å prøve å få rettet flest mulig av avvikene.

Årsaken til avvik på Extra er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
I mange av våre kasino- og øyeblikkspill er det henvisninger og instruksjoner som er basert på sensoriske egenskaper. Det vil si instruksjoner som henviser til et spesifikt symbol, farge eller plassering, og som forutsetter godt syn/fargesyn. Konsekvensen av denne feilen er at det kan bli utfordrende for deg som har nedsatt syn å oppfatte instruksjonene og dermed også forstå hvordan man spiller spillet.

 

Årsak
Alle kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Det er per i dag ikke mulig å bruke appen i landskapsmodus på mobil, bortsett fra videoavspillinger, som vises i landskapsmodus. Både portrett og landskapsmodus støttes på iPad.

 

Konsekvens 
Du som er avhengig av å ha den mobile enheten i liggende stilling vil ikke kunne bruke appen på en god måte.

 

Årsak
Vi har gjort et bevisst valg om å ha fokus på å prioritere gode brukeropplevelser i portrettmodus på mobil, da dette ofte er en forventet visningsretning på en håndholdt enhet. Vi gjør likevel kontinuerlige vurderinger på dette.

Innhold som bryter kravet

Sportsspill
Enkelte steder i Oddsen er det kun brukt farger for å formidle informasjon. Dette gjelder fremfor alt statistikk over hvor mange seire, tap og uavgjorte kamper hvert lag har hatt.

 

Konsekvens
Dette gjør at det kan være utfordrende å forstå hvilken farge som tilhører hvilket lag, og dette blir ekstra utfordrende for deg med nedsatt syn/fargesyn.

 

Årsak
Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Vi er i dialog med leverandør for å prøve å få forbedret flest mulig av avvikene i løsningen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere tilfeller av tekst med for lav kontrast mot bakgrunnsfarge i løsningen. Både under liveresultater og lobby i spillet Fantasy og i flere av våre kasino- og øyeblikkspill er dette en utfordring.

 

Konsekvens
Dette kan gjøre det utfordrende for deg med nedsatt syn å se teksten.

 

Årsak
Både Fantasy og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
 

Innhold som bryter kravet

Dette fungerer jevnt over bra i appen, men det finnes enkelte tilfeller hvor dette er en utfordring. Blant annet er det ikke mulig å forstørre tallene som kan velges i Oddsbomben og for lotterispill, og heller ikke meny-knappene som ligger nederst i appen, uten at noe av teksten blir uleselig.

Det er heller ikke mulig å forstørre tekst i Fantasy og for statistikkvisninger i Oddsen og Oddsbomben.

 

Konsekvens
Dette fører til at spesielt personer med nedsatt syn kan få utfordringer med å se teksten.

 

Årsak
Årsaken til avvikene i Fantasy og deler av Oddsen kommer av at dette er nettleserløsninger, og at innstillinger som er gjort på selve enheten ikke vil ha innvirkning på brukeropplevelsen.
For de andre avvikene er årsaken mangelfull kvalitetssikring ved utvikling av løsningene. Vi jobber med å forbedre dette.
 

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
Alle våre kasino- og øyeblikkspill er programmatisk kodet og vist ved hjelp av HTML-elementet Canvas. I praksis betyr dette at alt innhold vises i et lerret og som et stort bilde. Dette gjelder også tekst. Konsekvensene av denne feilen er at brukere ikke kan få muligheten til å få teksten forstørret eller opplest. 

 

Årsak
Alle kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
 

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
Innenfor kategoriene kasino- og øyeblikkspill er det avvik på dette kravet. 
Ingen av spillene i Bingoria kan spilles på mindre skjermer eller i mindre nettleservinduer. For alle spill i Bingoria forutsetter det at det brukes datamaskin og et nettleservindu i full størrelse. Grensesnittet er mulig å forstørre med Ctrl +- eller CMD +-, men det fører til store utfordringer å førstørre helt opp til 400%.

Flere av Flax-spillene kan ikke spilles på skjermer som har en maks størrelse på 320px. Dette tilsvarer størrelsen til en iPhone 5. Per nå gjelder dette alle kryssordflax, Adventskalendere, Julekalender og Kaffepausen.

For KongKasino-spill fungerer det å spille på mindre skjermer. Det vil ikke være mulig å forstørre i nettleservindu på datamaskin med Ctrl +- eller CMD+-, men på bakgrunn av spillets struktur anses 1.4.10 å være et unntak. 

 

Konsekvens
Det vil være utfordringer med å forstørre deler av innholdet uten å miste informasjon. Dette påvirker i størst grad deg som har nedsatt syn.  

 

Årsak
Alle kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Sportspill
I lagstatistikkoversikten i Oddsen presenteres det flere sirkler som viser lagenes tidligere seire, tap og uavgjorte kamper. Disse sirklene har hver sin farge, og sirkelen med gul farge har for dårlig kontrast mot bakgrunnen. Dette kan gjøre det utfordrende å se innholdet, og å skille det fra andre objekter.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I noen av våre KongKasino-spill er det for lave kontraster på enkelte grafiske elementer. For noen av spillene gjelder dette ikoner for meny, innstillinger og i enkelte tilfeller også knappen du må trykke på for å starte eller snurre spillet. 
Konsekvensen av denne feilen kan gjøre at spesielt du med nedsatt syn kan få utfordringer med å se hva ikonet viser.

 

Årsak
Både Oddsen og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lotteri
Det er ikke mulig å markere en av flere lykkeuponger med tastatur. 
Dette gjør at du som bruker tastatur for å navigere ikke har mulighet til å velge en spesifikk lykkekupong.

 

Sportsspill
Odddsen: For deg som er avhengig av tastatur- og bryterkontroll, kan du kun velge det første alternativet mellom H,U,B. Dette betyr i praksis at du kun kan spille på hjemmeseier.

 

Kasino- og øyeblikkspill
Ingen av våre kasino- og øyeblikkspill kan håndteres ved bruk av tastatur, med unntak av Bingoria. I Bingoria mangler det imidlertid visuelt fokus, noe som likevel vil gjøre det krevende å spille spillet på en god måte.
Konsekvensen av denne feilen er at du som kun har mulighet til å bruke tastatur eller bryterkontroll, ikke kan spille disse spillene.

 

Årsak
Avviket på lykkekoponger kommer av mangelfull kvalitetssikring ved utvikling av løsningene. Vi jobber med å løse dette.

Både Oddsen og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
 

Innhold som bryter kravet

Generelt
Det finne et avvik som er felles for flere av spillene våre. 
Ved forstørring av tekst er det enkelte steder hvor teksten ruller over skjermen i en animering. Det vil si at all tekst ikke er synlig samtidig, men at man ser deler av teksten om gangen. Dette gjelder for lotterispillene, Tipping og Oddsbomben.

 

Sportsspill
I Oddsen finnes det et vindu som viser informasjon om blant annet tid igjen til kampstart, informasjon om lagene og liveoppdateringer fra det som skjer i kampen. Her finnes det animasjoner som ikke er mulig å stoppe.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I våre kasino- og øyeblikkspill er det flere animasjoner og bevegelig innhold som ikke er mulig å pause eller stoppe.

 

Konsekvens 
Animasjonene kan føre til distraksjon og forsinke eller hindre deg i å gjøre den oppgaven du kom for å gjøre. Dette gjelder spesielt deg med nedsatt syn og/eller nedsatt kognisjon.

 

Årsak
Både Oddsen og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
Årsaken til det som gjelder manglende beskrivelse på ikoner i profil, er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å rette avvikene.

Årsaken til de resterende avvikene er at kompetansen ikke var god nok da løsinngen ble utviklet, noe som førte til at enkelte elementer ble oversett. Vi jobber med å heve kompetansen internt og lukke avvikene fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
I våre Binogria-spill mangler det en visuell fokusmarkering som tydelig viser hvor i grensesnittet du befinner deg når du navigerer med TAB-tast eller piltaster.

 

Konsekvens
Det blir vanskelig for deg som bruker tastatur å vite hvilken handling som kan utføres, noe som også fører til en dårligere spillopplevelse.

 

Årsak
Alle kasinospillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
Mange av våre kasino-spill er kodet programmatisk med engelsk landskode. Dette fører til at opplesing med skjermleser blir på engelsk og ikke norsk.

 

Konsekvens
Det kan bli vanskelig å oppfatte noe innhold med talesyntese på engelsk, men med beskrivelse på norsk.

 

Årsak
Alle kasinospillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i appen.

 

Fantasy
I spillet Fantasy er det noen modaler som ikke er mulig å komme seg inn i når de åpnes. For deg som bruker skjermleser vil det i enkelte tilfeller føre til at navigering skjer bak modalen. Konsekvensen av disse feilene gjør at det blir vanskelig for deg som ikke ser, og som bruker skjermleser, å oppfatte når et nytt område dukker opp og hvor i gresesnittet de befinner seg når modalen er åpen.

 

Spillevett 
I spillregnskap og spillepause finnes det flere komponenter som visuelt ser ut som knapper i en gruppering, også kalt fanegruppe. Ingen av disse blir gjengitt til skjermleser som knapper. Konsekvensen av denne feilen er at det blir utydelig for deg som bruker skjermleser hva som kan klikkes på og ikke.

 

Oddsen
I Oddsen er det flere avvik:

 • Informasjonen til respektive kategorier for Spilltilbud og Statistikk er ikke mulig å nå dersom du navigerer med skjermleser og sveipebevegelser. Informasjonen er mulig å nå dersom du beveger fingeren over området, men dersom du navigerer med sveipebevegelser leses informasjon bak statistikk opp, og ikke det som er synlig visuelt.
 • Det er få interaktive elementer i Oddsen som kunngjør sin rolle til skjermlesere. Dette gjelder filtreringen, spilloversiktsknappene og alle innsatsene. Det gjelder også selve kupongen som vises nederst, som i tillegg også mangler et tilgjengelig navn. Det betyr at ingenting annonseres når kupongen er i fokus.
 • Spillkuponger i Oddsen åpnes i et eget modalvindu. Her er det mulig for deg som bruker skjermleser å navigere bak dette modalvinduet. Dette kan føre til forvirring og unødvendige avlesninger og navigering.
 • Navigering i kupongen fungerer ikke ved bruk av navigering ved berøring med skjermleser. Navigering ved berøring betyr at du har muligheten til å bevege fingeren kontinuerlig over skjermen og da får elementene fokus og leses opp. Dette er en veldig effektiv navigasjonsmetode da den lar deg navigere raskere. Uten å ha denne navigasjonsmetoden krever det at du navigerer gjennom hele kupongen for å komme ned til betalingsknappen. Ved store kuponger blir dette svært krevende.

 

Kasino- og øyeblikkspill
Alle våre kasino- og øyeblikkspill er programmatisk kodet i HTML Canvas og mangler semantikk. Det vil si at ingen elementer som utfører en handling har et definert navn eller en rolle, og gjengir dermed ikke funksjonalitet til deg som benytter hjelpeteknologier, som for eksempel skjermleser. Konsekvensen av denne feilen er at du som er avhengig av skjermleser ikke kan spille noen av disse spillene.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte av disse leverandørene, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Årsaken til de resterende avvikene er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Sportsspill

 • I Fantasy blir ikke feilmelding ved bekreftelse av vennespill opplest automatisk.
 • Du som bruker skjermleser mottar heller ikke automatisk oppdateringer angående dynamisk endret informasjon i spillene dine på Oddsen, spesielt når det gjelder endringer i spillkupongen.
  Dette fører til at du som bruker skjermleser kan gå glipp av informasjon om viktige endringer i innholdet.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I alle våre kasinospill får du beskjed om du har vunnet eller ikke ved hjelp av en lydeffekt eller en melding på skjermen. Disse statusmeldingene blir ikke formidlet til hjelpeteknologier. 
I de fleste øyeblikkspillene er det også flere viktige statusoppdateringer som ikke gjengis.
Konsekevensen av denne feilen er at det blir vanskelig for deg som bruker skjermleser å forstå om du har vunnet og hva du eventuelt har vunnet.

Når alle spill lastes opp vises en progresjonsbar. Denne blir ikke formidlet til skjermleser. 
Konsekvensen av denne feilen er at dersom opplasting tar for lang tid, blir det vanskelig å forstå hva som skjer på siden.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte av disse leverandørene, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Årsaken til de resterende avvikene er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å forbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

...