Tilgjengelighetserklæring for Aktivitetskortet app iOS

 • Aktivitetskortet app iOS
 • iOS / iPadOS
 • 12
 • Mobiltelefon
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Aktivitetskortet app iOS slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alt-tekst på bilder mangler som funksjon i administrasjonsmodulen, men er midlertidig løst ved autogenerert tekst som sier bilde av «aktivitetsnavn».

Tilgjengelige alternativ

Er midlertidig løst ved autogenerert tekst som sier bilde av «aktivitetsnavn».

Innhold som bryter kravet

Endring av tekststørrelse på telefonen gir ikke endringer på tekst i appen. Personer med moderat nedsatt syn skal kunne forstørre og lese tekst, uten bruk av hjelpemiddelteknologi. Restanse hos leverandør.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Alle elementer skal kunne nåes ved hjelp av swiping  med skjermleser. Dette vil tilsvare tastaturnavigering på en PC; det vil si at samme kode som sørger for at man kan nå et element ved hjelp av tastatur, vil også medføre at man når elementer på touchskjerm vha swiping.

Tastaturnavigering/swipenavigering fungerer ikke optimalt. Flere av elementene får man ikke swipet til når skjermleser er påslått. Swiper en plass og sitter fast/kommer ikke videre, f.eks. i en popup, og inne på et arrangement. Workaround: må trykke seg ut av sweipingen

Innhold som bryter kravet

Ikke sjekket ennå. Vil bli oppdatert.

Visuell ledetekst skal være lik som kodet ledetekst. Leverandør må sjekke denne.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder skal leses automatisk av skjermleser når de kommer tilsyne på skjermen. Skjermleser leser ikke automatisk alle tilbakemeldinger i skjerm /popups.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Punktene 4.1.2 og 3.1.1 er fortsatt under vudering. Det kan komme endringer.

For de andre punktene som er sjekket, og som har status "NEI", så er leverandør involvert i å finne bedre løsninger. Utvikling av appen "Aktivitetskort" er fortsatt et prosjekt, og vi har løpende dialog med leverandør om testing og videre utvikling.