Tilgjengelighetserklæring for Sorlandetslitteraturpris

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARENDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Sorlandetslitteraturpris slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere bilder skal markeres med alt-tekst. Vi arbeider med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Videoer mangler alternativ med tekst. 

Innhold som bryter kravet

Videoer mangler teksting. Enkelte videoer ligger hos tredjepart. Vi har anmodet at disse får tekster og vil følge opp dette.

Innhold som bryter kravet

Tekststrukturen trenger opprydning. Oppdater bruk av H1, H2, H3 osv. Vi arbeider med å rette opp.

Innhold som bryter kravet

Menyelemter og tekstelementer faller utenfor skjermbildet ved forstørring av innhold. Det jobbes med nytt nettsted som tilfredsstiller kravene.

Innhold som bryter kravet

Det finnes et begrenset utvalg av bilder med tekst. Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Siden har egen visning for mobil, men ved forstørrelse 400% flyter ikke innholdet riktig på skjerm. Det jobbes med nytt nettsted som tilfredsstiller kravene.

Innhold som bryter kravet

Det fungerer ikke å endre avstand mellom ord, bokstaver eller linjer. Det jobbes med nytt nettsted som tilfredsstiller kravene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Annonser gir unødvendig navigering. Det jobbes med nytt nettsted som tilfredsstiller kravene.

Innhold som bryter kravet

Denne funksjonaliteten mangler. Det jobbes med nytt nettsted som tilfredsstiller kravene.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av lenker skal oppdateres. Det jobbes med å slette utdaterte lenker.

Innhold som bryter kravet

Litt oppretting gjenstår.

Innhold som bryter kravet

Det jobbes med å utbedre dette

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Enkelte innholdselementer er på engelsk uten å være angitt at de er på engelsk. Det jobbes med nytt nettsted som tilfredsstiller kravene

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det jobbes med nytt nettsted som tilfredsstiller kravene


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .