Tilgjengelighetserklæring for Vestre Toten kommune

 • Vestre Toten kommune
 • VESTRE TOTEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 971 028 300
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VESTRE TOTEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vestre Toten kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). 

Innhold som bryter kravet

En side inneholder elementer hvor kontrasten ikke lever opp til kontrast-kravet. 

I tillegg vil den av Forrige/Neste-knappene på søkeresultatsiden ha for lav kontrast (2.84:1) når den er deaktivert.

Det har ellers ikke blitt avdekket noen forhold hvor forholdet mellom teksten og bakgrunnen er mindre enn minstekravet, 4.5:1.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Testene avdekket av hurtigtasten "s" tok deg direkte til søkefeltet. Den kan ikke slås av.

Innhold som bryter kravet

Testene avdekket av snarveilenken man kan benytte for å komme direkte til meny eller innhold ikke virker optimalt. De dukker opp når man har fokus på headermenyen og man må tabbe seg bakover for å ta de i bruk. 

Tilgjengelige alternativ

Man har muligheten til å navigere fra start.

Innhold som bryter kravet

Fra forsiden kan man navigere seg inn på de ulike kommunalområdene, søkefeltet er litt mindre synlig lengere ned på forsiden. Men etterhvert som man går inn på undersiden har man bare søkefeltet tilgjengelig som navigasjon. Som besøkende skal man ha mist to metoder til å finne innholdet på

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

En artikkel står delvis på ukrainsk og det fremgår ikke i koden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Et par steder er to elementer på samme side som har lik ID. En ID skal være unik. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for hjemmesideportalen til Vestre Toten kommune. IKT og Kommunikasjon drifter og har systemansvar for hjemmesiden. Portalleverandør er Prokom Sem & Stenersen.

Fyrverkeriet Kultur i Vestre Toten har en egen struktur i portalen, og tilgjengelighetserklæringen gjelder også for denne.

Skolevesenets status (Feide):
«Pr. 29. september 2023 er 53 kravsgodkjente av 54 underleverandører totalt. 26 er egenproduserte tilgjengelighetserklæringer, de resterende 21 er interne løsninger.
Den siste leverandøren har foreløpig ikke levert data som kan benyttes»

Deler av nettsidene våre består av løsninger som er laget av eksterne leverandører. Eksempler på dette kan være skjemaløsninger eller løsning for å bestille billetter. Vi stiller strenge krav til våre leverandører, og tester grundig før vi slipper slike løsninger ut til våre innbyggere.

Det foregår kontinuerlig kvalitetsarbeid og utviklingsarbeid for å forbedre nettsidene og holde brukeropplevelsen optimalisert.