Tilgjengelighetserklæring for gemini.no

 • gemini.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på gemini.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En del bilder mangler alternativ beskrivelse (overalt).

Innhold som bryter kravet

Videoer bør ha bedre beskrivelse som ligger rett under videoen (før de spilles av) som beskriver hva videoen handler om. Noen videoer har det, andre har ingen beskrivelse. Noen videoer har også tekst uten at det er tale knyttet til videoen. Noen videoer er tekstet på engelsk, men ikke norsk.

Podkaster/lydopptak mangler god beskrivelse på hva som foregår i opptaket.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle videoer har tekstet det som blir sagt.

Podkaster har ikke et tekstet alternativ.

Innhold som bryter kravet

Mangler autocomplete i koden på e-post under nyhetsbrev

Innhold som bryter kravet

«Kontakt», «RSS-feed», «Om oss», «Presserom», samt lenker under artikler: Bruker kun farge som lenkeindikasjon.

Innhold som bryter kravet

Stort sett god kontrast. Men blå (#007aca) lenker har for lav konterast mot grå (#f4f4f4) bakgrunn (er OK mot hvit). Eksempel: Nyhetsbrev, men problemet forekommer også på artikler.

Innhold som bryter kravet

Mye bilder av tekst, i form av illustrasjoner, grafer, osv. De fleste godt beskrevet og anses som nødvendig for å tydliggjøre hva som blir skrevet om i artikkelen de er knyttet til. Det finnes derimot noen artikler hvor beskrivelsen ikke er tilstrekkelig nok, f.eks på artikkelen «lysets usynlige egenskaper kan avsløre om du har kreft».

Innhold som bryter kravet

Oransje feed-knapp i footer har ikke tilstrekkelig kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

«Mer»-menyen åpner seg ikke ved hjelp av tastatur. Den tabber også til språk før denne menyen, selv om den ligger først. | Faktaboks på artikler kan ikke utvides ved bruk av tastatur (F.eks på «True crime på 1800-tallet»).

Innhold som bryter kravet

Ikke 100% en tastaturfelle, men kan få inntrykket av det: Man ser ikke «mer»-menyen når den tabbes gjennom.

Innhold som bryter kravet

I menyen: Fokus går til språk før den går til «mer»-menyen»,  selv om «mer» ligger først.

På sider/innlegg med bildegalleri så er det ikke mulig å bruke tastatur for å bla seg gjennom bildene.

Innhold som bryter kravet

Lenker har på noen plasser dårlig lenketekst (f.eks nyhetsbrev) som ikke beskriver lenken. (Eksempel: Klikk her.). Lenke for forfatter inne på en artikkel åpnes i ny fane, noe som er unødvendig og kan skape forvirring for brukerne. | Abonnersiden/RSS har dårlig lenkeformål. Står F.eks URL hvor det burde vært beskrivelse. | Ugyldige lenker på «Om Oss». | Ellers dårlig muspeker- (:hover) og fokuseffekt (:focus) på artikkelbokser. Bør komme tydeligere frem at nyheten er klikkbar, og bør være samme :hover og :focus effekt hvor enn man har musen inne i boksen.

Innhold som bryter kravet

På sider: Overskriftsnivå er ulogisk. Ser ut som om H1 mangler visuelt, selv om den ligger inn i koden. Logo er H2 og artiklene starter på H3. På innlegg/artikler: Overskriftene har ofte feil rekkefølge, og siden mangler alltid H1.

Innhold som bryter kravet

«Mer»-menyen har ikke tydelig fokus (menyen åpner seg ikke engang).

"Meld på" knappen på nyhetsbrev har et fokus som nesten ikke vises pga blåfargen på kanppen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen plasser kan det stå en engelsk setning, som ikke er markert som engelsk språk. F.eks «This article is also available in English» på en norsk artikkel som også er tilgjengelig på engelsk.

Innhold som bryter kravet

Det vises ikke at e-post er obligatorisk før man klikker på «meld på».

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen feilmeldinger, andre er advarsler: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fgemini.no%2F

Innhold som bryter kravet

Søkeknapp i meny mangler tekstalternativ/beskrivelse på hva knappen er.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding i skjema mangler ARIA-attributtet role="status". Samme med beskreftelsesmelding etter innsendt skjema. | Status-rolle mangler også i antall søkeresultater.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .