Tilgjengelighetserklæring for filmbib.no

 • filmbib.no
 • NORSK FILMINSTITUTT, organisasjonsnummer 892 211 442
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK FILMINSTITUTT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på filmbib.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste bilder har ikke alt-tekst. 

Innhold som bryter kravet

Det er et krav om at all tale i filmene i Filmbib er tekstet. Teksting for hørselshemmede er derimot ikke et krav i søknadsprosessen. Filmbib kjøper inn kort- og dokumentarfilmer som er produsert med svært få ressurser, det følger som regel ikke med alternativt innhold til disse produksjonene, og det er ikke innenfor tjenestens mandat eller ressurser å produsere dette innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Noen mangler i presentasjonen - bl.a. kuler som viser antall items i karuseller.

Innhold som bryter kravet

Sidelogikken og toppmenyen brekker unaturlig og overlapper tildels. Gjør navigasjonen litt vanskelig.

Innhold som bryter kravet

Tekstavstanden kan ikke kontrolleres av brukeren. Går ut over lesbarhet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

All funksjonalitet (som avspilling av film) er ikke tilgjengelig kun ved bruk av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Ikke støtte for å navigere direkte til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

I all hovedsak er logikken overholdt, men det finnes enkelte brudd i overskrifter bl.a. (H2-H6)

Innhold som bryter kravet

Dette støttes i utgangspunkt, men det er noen mangler.

Innhold som bryter kravet

Enkelte ledetekster inneholder annen tekst enn navnet som presenterer teksten. Dette gjelder også for enkelte grafiske fremstillinger av tekst (filmtitler i plakater og bannerbilder).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke alltid definert korrekt lang i sidens koding, som gjør at sidens språk ikke kan finnes programmeringsmessig.

Innhold som bryter kravet

Ikke støttet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Hierarkier og struktur må skjerpes. Enkelte kodefeil.

Innhold som bryter kravet

Avhengig av tidligere avvikende krav som ikke støttes.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Avhengig av tidligere avvikende krav som ikke støttes.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .