Tilgjengelighetserklæring for Digitalarkivet.no

 • Digitalarkivet.no
 • ARKIVVERKET, organisasjonsnummer 961 181 399
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARKIVVERKET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Digitalarkivet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er per i dag 669 bilder i artikler på nettstedet. Av disse har 410 ingen alternativ tekst og  235 bilder har ikke caption. I tillegg har vi per i dag hundre millioner dokumenter som er skannet, og det vil være uhensiktsmessig å oppfylle kravet.   

Innhold som bryter kravet

Det er noe digitalisert lyd og video fra arkivene. Vi har foreløpig ikke teknologi til å tekste.

Innhold som bryter kravet

Samme årsak som forrige punkt.

Innhold som bryter kravet

Samme årsak som forrige punkt.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler knapp i visning. Nettsiden støtter browser med tekststørrelse og visning på 200%.

Tilgjengelige alternativ

Vi støtter browser.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Digitalarkivet har det meste av sitt innhold på skannet dokumenter, Det vil være en umulig oppgave å tekste dagens innhold og fremtidig innhold som vil være ytterligere skannede dokumenter. Nettstedets art er arkiv.  

Innhold som bryter kravet

Testet totalt 18 komponenter. Av disse feilet 11 kompontenter, og 7 var godkjente.

Innhold som bryter kravet

Vi har ingen mulighet til å styre tekstavstand og linjer.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kan ikke ekspandere grupperte søkefelt.

Innhold som bryter kravet

Samme årsak som forrige punkt. 

Innhold som bryter kravet

Brukere må tabulere gjennom alle elementer på siden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke tilstrekkelig kode.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har blitt bygget gjennom 25 og har flere ulike databaser og innganger.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med å utvikle Digitalarkivet til en stor ny fellesløsning og er i gang med å etablere nye tekniske plattformer, ny profil og design.

Det betyr at vi ikke skal gjøre store endringer i dagens løsning. Den er utdatert på flere ulike områder. Vi jobber allerede med nye applikasjoner og vil la eksisterende løsning ligge ute parallellt med at vi bygger noe helt nytt.

Universell utforming er en integrert del av utviklingen, der både UX, utviklere og behovseiere er sentrale.