Tilgjengelighetserklæring for Kurs: Forvaltningsreisen - e-læring i grunnleggende forvaltningskompetanse

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med begrenset rekkevidde
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kurs: Forvaltningsreisen - e-læring i grunnleggende forvaltningskompetanse slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er kun to klikkbare elementer før hovedinnhold på enkeltsider. Leverandøren har vurdert det slik at det ikke vil bli bedre for brukeren å innføre ett tredje klikk som så bare skal hoppe over de to første.

Innhold som bryter kravet

Kursnavigasjonen er styrt for å gi innhold i riktig rekkefølge slik at det blir best for brukerne. 

Innhold som bryter kravet

I oppgaveserien med kort som skal tas til høyre eller venstre, brukes det funksjonalitet som er utenom vanlig klikk-hendelser. Der kan man avbryte handlingen ved å dra tilbake og slippe.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I 2022 startet seksjon for ledelse i DFØ, som utvikler og bestiller digitale kompetansetiltak, med et arbeid med å heve den interne kompetansen vedrørende universell utforming. Vi fikk vurdert 22 av våre e-læringskurs av eksterne uu-eksperter slik at vi kunne lære av tidligere feil. Vi har også laget sjekklister i samarbeid med uu-ekspertene slik at fremtidige digitale kompetansetiltak ivaretar WCAG-kravene. Forvaltningsreisen ble utviklet i samarbeid med ekstern leverandør og vi har hatt løpende dialog med dem om å utvikle et e-læringskurs som ivaretar kravene og gjør at kursdeltakere som bruker hjelpemidler også kan gjennomføre kurset. Vi ser utfordringer knyttet til ulike skjermlesere og noen nettlesere, som vi ikke har klart å få løst.

Her er en liste:
Narrator + Edge
- leser ikke opp progresjon automatisk.
- i enkelte oppgavetyper leses ikke instruksjonsteksten opp automatisk første gang.
- i enkelte oppgavetyper leses ikke "Oppgave x av x" opp.
- i enkelte oppgavetyper leses spørsmålet om igjen første gang.
- i enkelte oppgavetyper starter respons med å lese opp tittel på dokument, før den reelle responsens med "riktig/feil" og hvilke svar som er riktige, og avslutter responsen med en ekstra "riktig/feil".
- i "kortstokk" oppgavetypen fører feilen over til at respons på "riktig/feil" blir avbrutt og ikke høres.

JAWS 2022 + Chrome
- i enkelte oppgavetyper starter respons med å lese opp tittel på dokument, før den reelle responsens med "riktig/feil" og hvilke svar som er riktige.
- i enkelte oppgavetyper leses ikke "Oppgave x av x" opp.
- i enkelte oppgavetyper blir første oppgave i en serie lest opp dobbelt.

JAWS 2023 + Chrome
- stopper å lese etter overskriften

NVDA + Chrome
- i alle oppgavetyper: leser svaralternativene opp dobbelt
- i enkelte oppgavetyper leses ikke "Oppgave x av x" opp.
- i enkelte tilfeller må man klikke to ganger på navigasjonsknapper for å komme videre.