Tilgjengelighetserklæring for frosta.kommune.no

 • frosta.kommune.no
 • FROSTA KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 482 253
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FROSTA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på frosta.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsidene til Frosta kommune der bilde mangler alternativ tekst.

Tilgjengelige alternativ

Tekst i artikkel

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

På siden Direktesending og opptak av politiske møter - Frosta kommune ligger det opptak av kommunestyremøter som ikke er tekstet.

UU-tilsynet har i flere nettkurs uttrykt at teksting av disse møtene er en uforholdsmessig stor byrde og at det ikke er rimelig at kommunene i stede skal slette opptakene. 

Plan fremover

 • Vi er i dialog med leverandøren av kommunestyremøte - streamingen - om det er noen mulighet for automatisk teksting.
 • Til høsten skal folkevalgte på kurs etter valget, og da skal kommunikasjon inn i opplæringen for å bevisstgjøre politikerne om tydelig tale, mikrofonbruk, viktigheten av å se  og ikke i manus så munnavlesning er enklere etc. 
 • Møtereferatene og sakspapirer er tilgjengelig for alle i tekstversjon, og lenkene til disse er gjort godt synlig på siden hvor møteopptakene ligger.

 

 

Tilgjengelige alternativ

-Agenda for møtene, sakspapirer og møtereferat ligger tilgjengelig for alle.


 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsiden der elementer har dårlig kontrast.

 • Eksempel booking av tid Sanitetshuset
Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på bilde av tekst.

Eksempelvis organisasjonskart

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det meste av funksjonalitet på siden kan brukes ved hjelp av kun tastatur. Men det er i tester gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. Vår leverandør ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som skal imøtese dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Hopp til søk setter som forventet fokus i søkefeltet. Fokus settes som forventet på menyen ved hopp til meny når zoom er satt til 200% eller  lavere. Ved høyere enn zoom 200% settes ikke fokus på menyen. Fokus settes ikke på innholdet ved aktivering av funksjon for hopp til innhold.

Dette vil leverandør rette opp i ny publiseringsløsning.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsiden der lenkemålet ikke framgår tydelig av lenketeksten.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av noen få elementer som mangler fokusmarkering.

Eksempelvis datovelgeren i booking.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er avdekket sider med kodefeil


Test og vurdering av nettstedet

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Frosta kommune bestilte en gjennomgang av sidene, og Acos konkluderer med at sidene er generelt godt universelt utformet.

Vi er opptatt av å opprettholde og utvikle et nettsted som er tilgjengelig for alle, og jobber kontinuerlig og målrettet med universell utforming av løsningen.

Vi fokuserer på å rette feil og mangler opp mot WCAG-kravene, samtidig som vi jobber med å sikre at universell utforming er en sentral del av nyutviklingen.