Tilgjengelighetserklæring for haugesund.kommune.no

 • haugesund.kommune.no
 • HAUGESUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 073 787
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAUGESUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på haugesund.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ny forskrift i februar 2024. Det er gjerne videoer fra tidligere som ligger på nettsiden i dag. 

Tilgjengelige alternativ

Video er ofte et supplement på sidene og ikke hovedbudskap. Det betyr at alt som er viktig innhold også ligger som tekst. Video er visuelt virkemiddel som gjernetil bruk i sosiale medier for oppmerksomhet.

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Innhold som bryter kravet

Vi prøver å unngå bilde av tekst på nettsidene. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Status fra Acos CMS: Oversikt på Acos


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Haugesund kommune har fokus på universell utforming. Dette gjelder nettsider og intranett. I tillegg har vi opprettet tverrfaglig arbeidsgruppe internt i tillegg til en samarbeidsgruppe med nærliggende kommuner. (Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne og Sveio)

Vi har et mål om å integrere dette arbeidet i organisasjonen slik at alle har fokus på dette. Dette inkluderer opplæring av ansatte.