Tilgjengelighetserklæring for haugesund.kommune.no

 • haugesund.kommune.no
 • HAUGESUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 073 787

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAUGESUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på haugesund.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen bilder og filer er ikke universelt utformet. Bilder kan mangle alternativ tekst og PDF-filer er laget da universell utforming ikke var bevisstgjort. Dette er noe vi arbeider med.  

Dersom bilde som er satt inn i en egendefinert har alternativ tekst skal verdi vises i alt.atrributt i front. Nå blir alternativ tekst i front tom uansett.

Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass

Bilde

Bilder i filtervisning mangler atributt for alternativ tekst.

Bilde i lenkesamling

Alternativ tekst vises ikke.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alt er universelt utformet, men vi arbeider med dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bookingmodulen
opp i overskriftsnivåene - Overskriften Reservasjon har overskriftskode H1, mens oppsummeringen til høyre har overskriftskode H4.

Forventet rettet av vår leverandør i løpet av første kvartal 2023

Veiviser
Spørsmålene i veiviseren har fet skrift, men burde vært kodet med som overskriftskode h2. ACOS ser på saken. 

Tidslinje
Milepælene mangler overskriftsnivå.

Tabell
Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Nyhetsliste og kalenderhendelse
På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Cookie

Nederst på mange nettsiden ligger det en blå tekst på svart bakgrunn på informasjonstekst om cookie. Blå tekst på svart bakgrunn har svak kontrastfarge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har plakter og invitasjoner med bilde av tekst. Vi supplerer disse med informativ tekst. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kalender

Kalenderen i bookinmodulen er vanskelig å benytte med tastaturnavigasjon. Vi er i dialog med leverandør om dette. 

Veiviser

Det er ikke mulig å gjøre valg i veiviseren ved hjelp av tastaturnavigasjon. Det er ikke mulig å nå neste knappen ved hjelp av tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette arbeider vi med slik at det blir best mulig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi prøver å ha gode ledetekster. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Valg i veiviseren mangler fokusmarkering. ACOS ser på saken. 

Dokumentleser

Dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon.

PDF-dokumenter som genereres med dokumentleseren mangler tittel og har ikke kodet innhold.

Søk

Nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering

Bilde

Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bildet. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller

Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id.

FAQ

Håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.

Søk

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Person

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Webskjema

Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Haugesund kommune har fokus på universell utforming. Dette gjelder nettsider og intranett. I tillegg har vi opprettet tverrfaglig arbeidsgruppe internt i tillegg til en samarbeidsgruppe med nærliggende kommuner. (Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne og Sveio)

Vi har et mål om å integrere dette arbeidet i organisasjonen slik at alle har fokus på dette. Dette inkluderer opplæring av ansatte.