Tilgjengelighetserklæring for IST Home Skole/Barnehage - Android (UDE)

 • IST Home Skole/Barnehage - Android (UDE)
 • Android
 • 1.5.29.3
 • Mobiltelefon
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på IST Home Skole/Barnehage - Android (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Appen mangler aria-label eller tilsvarende

Innhold som bryter kravet

Appen inneholder noen instruksjoner om hvordan du skal gå frem for å utføre handlinger, men noen steder mangler denne informasjonen. Derfor er dette punktet ikke fullt ut oppfylt.

Innhold som bryter kravet

Appen kan kun brukes i portrettmodus

Innhold som bryter kravet

Selv om appen generelt har tilgjengelighetsetiketter for inndatafelt, er det noen inndatafelt der tilgjengelighetsetiketten er for uklar, eller alternativt mangler.

Innhold som bryter kravet

Appen inneholder noen elementer som ikke oppnår AA der kontrastverdien er under 3:1.

Innhold som bryter kravet

Appen tillater bilder i chat og i blogginnlegg. Det kan ikke gis alternative tekster for disse.

Innhold som bryter kravet

Appen inneholder noen elementer som ikke oppnår AA der kontrastverdien er under 3:1.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

appen er ikke designet for tastaturnavigering

Innhold som bryter kravet

appen er ikke designet for tastaturnavigering

Innhold som bryter kravet

appen er ikke designet for tastaturnavigering

Innhold som bryter kravet

Fremhevingsfunksjonalitet ved bruk av tastatur er ikke tilgjengelig i appen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Appen mangler funksjoner som gjør statusmeldinger tilgjengelig programmatisk. Vi planlegger å utvikle støtte for dette i fremtiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Appen er under kontinuerlig utvikling og grunnlaget for universell utforming ligger til grunn i vår videre utvikling. Det er viktig for oss å møte kriteriene satt for universell utforming. Det er vanskelig å spesifisere når de enkelte avvikene blir korrigert, men arbeidet med dette skjer fortløpende.