Tilgjengelighetserklæring for Zokrates Foresatt

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDEFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Zokrates Foresatt slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er knapper som ikke har alternativ tekst.

Konsekvensen er at svaksynte, blinde, døvblinde eller brukere med nedsatt kognisjon ikke får samme opplevelse/informasjon som seende.

Leverandør er i ferd med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Det er innholdstyper som ikke er kodet i samsvar med den visuelle presentasjonen. Dette gjør at blinde og døvblinde som bruker datahjelpemiddel ikke får tilsvarende opplevelse/struktur på innholdet som seende.

Leverandør er i ferd med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Fargekontrast er ikke tilfredsstillende på flere funksjoner og titler. Konsekvensen er at svaksynte og fargeblinde ikke vil kunne lese teksten eller få utført enkelte handlinger. 

Leverandør er i ferd med å utbedre dette. 

 

Innhold som bryter kravet

Det er innhold som ikke er synlig ved 200% visning, og dette gir dårligere vilkår for svaksynte. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å bytte mellom to type visninger med tastatur, kun museklikk. 

Blinde, svaksynte, og personer med nedsatt motorikk som kun benytter tastatur vil da ikke ha mulighet for den alternative visningen.  

Leverandør er i ferd med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker uten tekstalternativ (navigasjonsknapper), noe som gjør det vanskelig å vurdere om lenken er aktuell eller ønskelig å åpne. 

Konsekvensen er at navigasjon og forståelse av innhold blir vanskeligere for svaksynte, blinde, døvblinde, de med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes overskrifter som ikke burde vært kodet som overskrifter.

For svaksynte, døvblinde, blinde, personer med nedsatt kognisjon og personer med nedsatt motorikk kan det da være vanskelig å finne relevant informasjon og forstå sammenhenger og struktur i informasjonen som blir presentert. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Link mangler et tekstalternativ

Lenker representert av bilder eller ikoner kan være problematiske for besøkende som er blinde eller har dårlig syn.

Tekstalternativet skal beskrive lenkens formål – eller hva besøkende kan forvente å finne etter at de har klikket på den.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Lenke til leverandør sitt arbeid med tilgjengelighet: https://www.zokrates.no/tilgjengelighet/