Tilgjengelighetserklæring for framsikt - skybasert løsning for virksomhetstyring

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ULLENSAKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Framsikt - skybasert løsning for virksomhetstyring slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere bilder og grafer har ikke tekstbeskrivelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er innhold som ikke har en meningsfull rekkefølge når man bruker skjermleser. Vi skal jobbe aktivt med at innhold som produseres i 2023 skal oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er tekst som bruker rommelig plassering/orientering om grafer, tabeller og innhold, uten å gi flere opplysninger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte grafer er benyttet der det i tillegg kunne vært gitt supplerende tekst til leseren. Enkelte grafiske beskrivelser av prosesser er benyttet der det i tillegg kunne vært tekstbeskrivelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke målt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke målt.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen tabeller er det en trendpil som man kommer til ved hjelp av hurtigtast. Vi er i dialog med leverandøren av Framsikt med tanke på dette problemet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ser ikke ut til å være en fuksjonalitet i Framsikt. Vi er i dialog med leverandøren for å rette på dette problemet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker som ikke har en god lenke-beskrivelse.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Innhold som er produsert i tredjepartsløsningen Framsikt før 1. februar 2023 er i ulik grad i henhold til kravene. Dette er beskrevet under hvert krav over. Vi er i prosess med å videreutvikle innholdet vårt og vil i 2023 jobbe mot WCAG 2.1-kravene.

På publiseringstidspunktet av vårt innhold har det ikke vært mulig å kjøres en sjekk som gir informasjon om eventuelle feil ved Framsikt sitt standardinnhold. Fremtidige oppdateringer av Fremsikt skal inkludere dette.