Tilgjengelighetserklæring for Kommune-Kari

  • Kommune-Kari
  • KRØDSHERAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 962 855
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rapporten: https://www.boost.ai/company/chat-panel-accessibility

Kommune-kari skal være tilgjengelig for alle!

Krødsherad kommune er ansvarlig for at chatroboten Kommune-Kari er i samsvar med kravene som stilles til universell utforming. Mangler der krav ikke oppfylles må vi jobbe med sammen med tjenesteleverandør Prokom. Vi bruker internasjonale retningslinjer for tilgjengelighet som grunnlag.