Tilgjengelighetserklæring for hustadvika.kommune.no

 • hustadvika.kommune.no
 • HUSTADVIKA KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 133 642
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HUSTADVIKA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hustadvika.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler alternativ tekst i artikkeloversikt på alle bilder. Bildene har alternativ tekst i artikkelvisning. Dette er en feil i rammeverket (leverandør).

Artikler som har bildegalleri (visning av flere bilder) viser alternativ tekst, men påfølgende bilder har samme alternativ tekst som det første bildet. Dette er en feil i rammeverket (leverandør).

Vi har har en fortløpende gjennomgang med alle innholdsprodusenter om dette kravet, men det gjenstår noen artikler som mangler alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet

Det er noen steder lenket eller bygd inn videoer fra YouTube som mangler teksting og alternativt tekstlig innhold.

Innhold som bryter kravet

Tabeller blir ikke kodet rett på mindre skjermflater som mobil.

Innhold som bryter kravet

Velg språk kommer nederst eller til slutt hvis du slår av CSS, mens i vanlig visning kommer denne øverst.

Innhold som bryter kravet

Skjema fra KF med innlogging tilfredsstiller kravet. Men vi har også skjema fra samme leverandør der dette ikke er mulig. Vi har også skjema i PDF som benyttes, og webskjema som mangler autofyll på navn, epost og adresse. Skjemaene som ikke tilfredsstiller kravene vil bli byttet ut fremover. 

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller av bilde med tekst. Her vil de som bruker skjermlesere miste relevant informasjon.

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Hopp til innhold fungerer ikke på undersider, istedenfor å bli sendt til hovedinnhold blir du sendt til hovedsiden. Rammeverk (leverandør). Vi har en nettside som ikke vil bli oppgradert av leverandør pga utgått design. Hustadvika kommune skal lage ny nettside, men denne jobben kan ikke komme igang før i 2024 pga kapasitetsmessige utfordringer.

Innhold som bryter kravet

Det finnes artikler på nettstedet som har lenketekst som ikke er godt beskrevet hva og hvor det peker til.

Kvalitetssikring av innholdet pågår.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Bildegalleri mangler aria-label.

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

 Vi har en nettside som ikke vil bli oppgradert av leverandør pga utgått design. Hustadvika kommune skal lage ny nettside, men denne jobben kan ikke komme igang før i 2024 pga kapasitetsmessige utfordringer.

Innhold som bryter kravet

Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.

Dersom brukeren prøver å sende inn et webskjema med feil vil det vises feilmeldinger. Fokus bør automatisk settes på feilmeldingene når brukeren klikker på Send inn.

 Vi har en nettside som ikke vil bli oppgradert av leverandør pga utgått design. Hustadvika kommune skal lage ny nettside, men denne jobben kan ikke komme igang før i 2024 pga kapasitetsmessige utfordringer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .