Tilgjengelighetserklæring for Kikora.no

 • Kikora.no
 • SØNDRE LAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 630
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØNDRE LAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kikora.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Manglende oppfylling av dette kravet gjelder matematikk-oppgaver hvor enkelte øvelser bruker spesifikke sensoriske egenskaper for å lære begreper og konsepter. For de minste elevene kan dette være å sortere basert på farge, eller sortere geometriske figurer. For eldre elever kan det være å lese av grafer. Vi vurderer akkurat nå om dette kan løses med alternativ tekst alene - i så fall vil vi ikke være i brudd. Alternativet er å slå av disse oppgavene for enten alle elever, eller via løsninger for særskilt tilrettelegging vi nå bygger. Sistnevnte er på plass september 2023.

Innhold som bryter kravet

Det korte svaret her er Ja. Så ønsker vi å utdype at Reflow fungerer, men ikke optimalt på mobiltelefon. Vi har en langsiktig plan for Reflow som fungerer på mobiltelefoner, og mål om at dette fungerer bedre i 2024. Da mobiltelefon ikke brukes i undervising er ikke punktet nødvendigvis relevant for skoleeier. Grensesnittet til Kikora er laget for å brukes på PC-er og nettbrett, ikke i mobiltelefoner, og vi har alltid anbefalt at brukeren bruker en skjerm med minimum 7,8" (tilsvarende iPad mini) eller større. Derfor er tjenesten per i dag ikke fullstendig responsiv i henhold til mobiltelefon. Vi har en langsiktig mål om tilrettelegge for også mobilbruk, men Kikora består av mange komponenter i en oppgave som gjør brukeropplevelsen dårligere på små skjermer, selv med bedre responsiv design. Opplever du problemer kan du alltid bruke PC eller nettbrett for å bruke tjenesten."


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .