Tilgjengelighetserklæring for kjonnsforskning.no

 • kjonnsforskning.no
 • NORGES FORSKNINGSRÅD, organisasjonsnummer 970 141 669
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES FORSKNINGSRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kjonnsforskning.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen enkelte bilder og ikoner, samt noen lenkede bilder mangler inneholder ikke generiske beskrivelser eller alt tekst. Skjermleserbrukere vil derfor ikke få en beskrivelse av hva de inneholder.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere videoer som ikke er synstolket. Tiltak for synstolkning er under planlegging. 

Tilgjengelige alternativ

Videoer har undertekster.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har overskrifter som er tomme. Enkelte sider hopper over et overskriftsnivå i hierarkiet. Alle disse feilene gjør navigasjon og orientering vanskeligere for skjermleserbrukere.

Flere lister er ikke definert semantisk korrekt i HTML-koden som lister og vil derfor være vanskeligere å tolke for skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet for påmelding til nyhetsbrev mangler beskrivende text label. 

Innhold som bryter kravet

Datoer, titler og andre tekst elementer i lyse blå og grå farge, følger ikke kontrastkravet og derfor kan være vanskelig å lese. 

Tilgjengelige alternativ

Tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ikke alle beskrivende titler som beskriver den aktuelle sidens emne eller formål som for eks. Om kjønnsforskning. Vil derfor ikke umiddelbart gi brukerne en forståelse for hva siden inneholder.

Tilgjengelige alternativ

I HTML kode og <H1>.

Innhold som bryter kravet

Flere lenker er ikke formulerte slik at brukaren får informasjon om formålet med lenka, som fo eksempel hele saken, mer informasjon.

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyen er den eneste måten å navigere til de aller fleste sidene våre. Brukerne våre har derfor ikke mulighet til å velge mellom ulike måter å navigere på.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er elementer på norske sider som er skrevet på engelsk for eksempel arrangementer. Avsnittet har ikke en gyldig språkkode i HTML-koden som samsvarer med språket som setninga/avsnittet er skrive på.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder noen komponenter som ikke tilfredstiller spesifikasjonene mtp syntaks i HTML-koden. Bla annet er det feil bruk av aria-label. Dette fører i noen tilfeller til feil ved opplesing med skjermleser, i verstefall gjør komponenter utilgjengelige. 

Det er også noe enkelttilfeller der lister har attributte hreflang som ikke er tillatt. 

A link på sosiale medier knapper inneholder ikke tekst.

Noen attributter er obsolete som frameborder og scrolling attribute i iframe element.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming.