Tilgjengelighetserklæring for Hattfjelldal kommunes nettsider

 • Hattfjelldal kommunes nettsider
 • HATTFJELLDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 716 904
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HATTFJELLDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hattfjelldal kommunes nettsider slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler tekstlig beskrivelse av flere bilder på nettsidene, inkl. i bildekarusellen. Dette gjør at bildene ikke vil gi mening for synshemmede.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte sider som har en ulogisk struktur/rekkefølge på overskrifter, noe som kompliserer bruk av nettsiden for synshemmede som bruker tekstopplesingsverktøy.

Innhold som bryter kravet

Vi har en del tabeller og tekster som ikke er kodet etter standard, noe som gjør det vanskelig å få dem opplest.

Innhold som bryter kravet

Det er noen tabeller som ikke oppfyller standarden.

Innhold som bryter kravet

Når brukeren holder musepekeren over ikonene for Facebook og Instagram
blir ikonet grønt. Grønt ikon mot grå bakgrunn har en kontrast på 1.76:1.

Innhold som bryter kravet

Kontrastfargen på mørkegrønn tekst mot
lysegrønn bakgrunn har litt lav kontrast.

Innhold som bryter kravet

Bildekarusellen har ikke beskrivende tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Feltene for "Sorter etter" og "Periode" mangler synlig
fokusmarkering. ACOS vil utbedre feilen i en fremtidig
versjoner av CMS.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen tomme overskrifter på siden (i koden). Dette gir ikke mening når du får teksten opplest.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen lenketekster som ikke er forklarende nok. De fleste er dog gode.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .