Tilgjengelighetserklæring for eDialog - Nesna kommune

 • eDialog - Nesna kommune
 • NESNA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 600 515
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NESNA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på eDialog - Nesna kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kontrast oppfylles for alle sideelementer bortsett fra innsendelsesknapp. Innsendelsesknapp har dårlig kontrast med bakgrunnen, så lenge den er inaktiv. Kontrast blir bra når alle feltene er utfylt og knappen kan brukes. Konsekvens for bruker er at det kan være utydelig at knappen finnes. Forsendelsesknappen er den viktigste knappen av skjemaet, og det skal tydeligere framgå at den finnes der, og når skjemaet er klart slik at knappen kan brukes. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Se kommentar 1.4.3. Kontrastproblem gjelder også tekst på forsendelsesknappen mot fargen på knappen. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden mangler blant annet 'Hopp til hovedinhold'. Konsekvens for bruker er at navigasjon med kun tastatur er vanskeligere. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

HTML-tag mangler riktig lang-attributt ved bytting av språk. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet

HTML-tag mangler riktig lang-attributt ved bytting av språk. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

I tillegg mangler det noen deloversettelser ("logg ut" og feilmelding "vennligst fyll ut manglende felt") Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet. 

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger henger ikke tydelig nok sammen med feilene ved bruk av skjermleser. Feilmelding ved manglende input leses ikke opp, og tekst på feilmeldingen er ikke tydelig ved zooming til 400%. Det er uklart hvorfor forsendelsesknappen ikke er aktivert, og feilmelding som gis er for generell. Brukere som er avhengige av skjermleser vil ha vanskeligheter å finne og korrigere feil for å kunne sende inn skjema. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Kobling til mer informasjon samt avhakingsknapper for valg av om forsendelse inneholder sensitive opplysninger mangler label. Hjelpetekst om sensitive opplysninger er ikke tydelig ved 400% zoom. Brukere som er avhengige av skjermleser vil dermed ikke ha likt grunnlag som brukere som ikke er avhengige av skjermleser å kunne merke forsendelsen riktig. Struktur på skjemaet kan forbedres ved bruk av overskrifter og fieldset. Avhaking av to alternative felt kan merkes bedre. Input for fødselsnummer og organisasjonsnummer er kodet som telefonnummer. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Brukere som er avhengige av skjermleser vil ha vanskeligheter å finne og korrigere feil for å kunne sende inn skjema. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Label for avhaking om forsendelsen inneholder sensitive opplysninger henger ikke sammen med input. Dette fører til at skjermlesere ikke forstår hva det spørres om. Manglende merking har konsekvenser for etterlevelse av personvernregelverket for mottaker. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil ved parsing av tekst. Skjermleser leser noen ganger opp placeholdere for tekster istedenfor oversatt tekst. F.eks {{ translation.labels.TELEFONNUMMER }}   Det kan se ut som denne teksten er tilgjengelig i DOM'en en kort periode før oversettelsene lastes inn, og dermed forvirrer dette noen skjermlesere. Dette skjer konsekvent ved innsendelse av skjema, hvor man blir sendt til en kvitteringsside. Konsekvensen er da at skjermlesere ikke skjønner at skjemaet er sendt inn. Ellers en del feil i console. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler form labels, som nevnt under 3.3. Det er også noen elementer som burde kodes som liste, og to elementer som er kodet som lenke men burde vært knapp (spørsmålsikon ved sensitive opplysninger, samt logg ut-knapp). Tittel på vedlegg ser derimot ut som en lenke uten å være det. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjed ved opplasting av fil og innsendelse av skjema er ikke markert med f.eks aria-live-attributt, og er dermed ikke umiddelbart tilgjengelig for skjermlesere. Brukere som er avhengige av skjermleser vil ikke ha fullstendig informasjon om at dokument er lagret automatisk og at skjema er sendt. Det vil innen kort tid lanseres en ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .