Tilgjengelighetserklæring for Ånderdalen nasjonalpark

 • Ånderdalen nasjonalpark
 • STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, organisasjonsnummer 967 311 014

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ånderdalen nasjonalpark slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle bilder i hovedinnholdet på nettsiden er lagt inn som bakgrunsbilder med CSS, de har ikke et tomt alt-attribrut (alt=" ") eller <img> element.

Kravet er ikke oppfylt fordi sidebyggeren vi benytter ikke legger på tomme alt-attrubruter på bakgrunsbilder, derfor burde bildene legges inn som et <img> element for å løse dette.

Dette gjør det utfordrende for brukere med nedsatt syn å vite at det eksisterer bilder på nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Video inneholder musikk uten tale så den vil ikke trenge alternativ tekst, men det er ikke opplyst at det starter musikk når videoen starter så det er vanskelig for hørselsnedsatte å vite om det blir sagt noe eller ikke.

Innhold som bryter kravet i regelverket

For lav kontrast på hvite elementer som  meny(3.79) og språkvelger(3.79) på forsiden i forhold til bakgrunn. Designmanualen oppfyller ikke god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn.

Det gjør det vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Les mer" er ikke tilstrekkelig informasjon om formålet til knappene på forsiden. Dette er en en del av designmanualen. For brukere avhengige av skjermleser vil det ikke gi kontekst på hvor knappen fører.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden støtter ikke bevegelser

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .