Tilgjengelighetserklæring for Steinerskolen i Trondheim

 • Steinerskolen i Trondheim
 • STEINERSKOLEN I TRONDHEIM, organisasjonsnummer 984 179 782
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STEINERSKOLEN I TRONDHEIM kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Steinerskolen i Trondheim slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

På vår hjemmeside er det identifisert at det mangler en teksttranskripsjon for en video. Dette er spesielt viktig for døvblinde brukere, som er avhengige av fornybar braille-teknologi for å få tilgang til digitalt innhold.

Innhold som bryter kravet

Vi har oppdaget at hovedlandemerkeregionen ikke er definert, og at det mangler en korrekt struktur av overskrifter på vår nettside, noe som påvirker navigasjonen for brukere med synshemming.

Innhold som bryter kravet

Vi har identifisert at fargekontrastforholdet for flere tekstelementer på vår hjemmeside, inkludert 'IST Elever, IST Foreatte', 'HJEM', samt tekster som 'Smatrinn, Mellomtrinn' og underlenker ved hovering, ikke møter det anbefalte minimumsforholdet på 4.5:1. Dette problemet gjelder også spesifikke tekster på underseksjoner som 'Om Mellomtrinn' og interne sider.

Innhold som bryter kravet

Ved 400% nettleserzoom dekker bannerområdet mer enn 90% av siden, noe som gjør det vanskelig for brukere med nedsatt syn å oppfatte innholdet og få tilgang til underlenkene i hamburgermenyen. Vi jobber med å justere dette for å sikre at innholdet forblir tilgjengelig selv ved høy zoom.

Innhold som bryter kravet

På internsidene har vi identifisert at fargekontrastforholdet for kantlinjen på redigeringsfelt, med grå forgrunn mot hvit bakgrunn, ikke oppfyller det anbefalte minimumsforholdet på 3:1. Dette kan gjøre det utfordrende for brukere med nedsatt syn å skille redigeringsfeltene fra resten av siden. Vi tar sikte på å forbedre dette for å sikre at all tekst og UI-komponenter er klart synlige og tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet

Verktøytipser mangler for både video kontroller og 'rull til toppen'-ikonet på vår nettside. Det er nødvendig å legge til verktøytipser for disse elementene for å gi bedre veiledning og forbedre brukeropplevelsen, særlig for brukere som er avhengige av ekstra visuelle ledetråder for å forstå funksjonaliteten til interaktive elementer.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Underlenker innen navigasjonselementene 'Smatrinn, Mellomtrinn' og lignende er ikke tilgjengelige via tab- eller piltastene. Når en bruker trykker enter på disse elementene, blir de omdirigert til en ny side i stedet for at lenken utvides

Innhold som bryter kravet

En 'Hopp til hovedinnhold'-lenke mangler på toppen av vår hjemmeside, noe som er et hinder for brukere som ønsker å hoppe over header-elementene under navigeringen. Dette kan føre til at brukerne må navigere gjennom flere elementer enn nødvendig, noe som kan være spesielt utfordrende for personer med visse funksjonshemninger.

Innhold som bryter kravet

Når man trykker enter på lenken 'Til toppen av siden', bør fokus flyttes til toppen av siden. For øyeblikket blir siden riktignok rullet opp, men fokus forblir nederst på siden. Dette kan forårsake forvirring og er ikke i tråd med forventet oppførsel, som er at fokus skal følge med siden opp.

Innhold som bryter kravet

Det er notert at lenketeksten for grafikken 'good grunner...' ikke er tilstrekkelig beskrivende. En fullstendig og informativ lenketekst bør gis for å sikre at alle brukere, inkludert de med synshemming, forstår formålet med lenken.

Innhold som bryter kravet

For brukere med synshemming er det observert at det ikke finnes mer enn én metode for å lokalisere en webside innen et sett av websider på vår hjemmeside. Det er viktig å tilby flere navigasjonsmetoder for å imøtekomme forskjellige brukerbehov og -preferanser.

Innhold som bryter kravet

Det er et problem på nettstedet at tab-fokusindikatoren ikke er synlig på de fleste interaktive elementene, noe som gjør det vanskelig for brukere med nedsatt syn å identifisere hvor fokus er på siden. En tydelig fokusindikator er avgjørende for god tilgjengelighet, og vi jobber derfor med å forbedre dette aspektet av brukeropplevelsen vår.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Statusen for den aktive lenken, som angir den nåværende siden brukeren befinner seg på, er ikke definert på vår hjemmeside. Dette gjør det utfordrende for skjermleserbrukere å identifisere hvilken lenke som er aktiv. For å løse dette problemet, vil vi sikre at status for aktive lenker blir tydelig markert, slik at brukerne enkelt kan forstå hvilken del av nettstedet de besøker.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er engasjert i en kontinuerlig prosess for å forbedre tilgjengeligheten på vår nettside. Å rette opp alle identifiserte feil er en prioritert oppgave for oss, men det er viktig å anerkjenne at dette arbeidet tar tid og ressurser.