Tilgjengelighetserklæring for INESS – Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics

 • INESS – Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på INESS – Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Logoene til CLARINO og CLARIN CENTER B mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Det er brukt layout-tabeller, veldig liten tekststørrelse er brukt,  overskriftstruktur er mangelfull, og sidestruktur med blokker mangler.

Innhold som bryter kravet

Sidene er ikke tilpasset stående visning.

Innhold som bryter kravet

Mange avkryssingsfelt mangler kodet ledetekst.

Innhold som bryter kravet

Lenker i løpende tekst er bare markert med farge.

Innhold som bryter kravet

Mange eksempler på dårlig kontrast. Det gjelder f.eks. merknader i lys grått og overskrifter til innholdsfortegnelser. 

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke responsivt design, slik at ved store tekststørrelser blir det nødvendig å rulle i flere retninger for å få lest innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke responsivt design. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ved testing er hovedmenyen ikke mulig å betjene via tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Blokker er ikke brukt. 

Innhold som bryter kravet

Flere av sidene har samme tittel.

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller der ledeteksten ikke er knyttet til feltet, og dermed vil det ikke være mulig å betjene skjemaet med stemmestyring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mangler språkangivelse.

Innhold som bryter kravet

Mangler også angivelse av språk når del av teksten er på et annet språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er en rekke feil i HTML-koden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innenfor de rammene vi har.

I 2023 ble det gjort en større oppgradering av INESS, der det underliggende systemet ble oppgradert, og tilgjengeligheten er noe forbedret. Den gamle versjonen blir likevel liggende en tid fremover.