Tilgjengelighetserklæring for Mednytt.no

  • Mednytt.no
  • FOLKEHELSEINSTITUTTET, organisasjonsnummer 983 744 516
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber mye med universell utforming og har prioritert de store publikumsløsningene våre som fhi.no og helsebiblioteket.no først. Andre løsninger med mindre publikum blir oppdatert i forbindelse med andre tekniske oppdateringer.

Vi har også laget et eget designsystem der utviklerne kan hente ferdig testede komponenter til løsningene de skal lage, der komponentene er testet for UU-kravene.