Tilgjengelighetserklæring for detgodelivinord.no

 • detgodelivinord.no
 • NORDLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 964 982 953
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på detgodelivinord.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme bilder som mangler alternativtekst på nettstaden. Dette kan føre til at personer som trenger hjelpemidler for å tolke bilder ikke får med seg nødvendig informasjon. Dette skyldes både at bilder ikke har fått alternativtekst enda, og at systemet ikke legger til rette for å vise slik tekst.

Leverandøren jobber med å rette disse feilene i nyere versjon av CMS. Vi jobber kontinuerlig med å rette feil der bilder og medier mangler alternativtekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke løsning for synstolking pr nå. Dette er noe vi jobber med å løse. Der det er lagt til rette for synstolking av forhåndsinnspilt medier, legger vi på synstolking.
 

Dette vil få betydning for blinde og svaksynte som ikke har like god mulighet til å tilegne seg informasjon på video.

Innhold som bryter kravet

Nedtrekksliste  i webskjema er i dag kodet som en knapp. Denne må gjøres om til en nedtrekksliste for å tilfredsstille kravene. Dette jobber leverandør med å rette.

Noen feil i tabeller, som vises på små skjermer. Dette får konsekvensen at de som trenger å få opplest tabeller ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
Leverandøren av CMS jobber med å rette denne feilen.

Det er ikke lagt til rette for at områdemeldinger vises som viktig melding for de som trenger skjermleser. Dette blir rettet i senere versjoner.

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Hopp til innhold må ha attributt som ikke er satt enda. Dette jobber leverandøren med å fikse.
Dette får konsekvenser for de som benytter skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Det mangler ledetekst i filtervisning. Leverandøren retter dette i kommende versjon.

Dette får betydning for de som trenger å få opplest innhold

 

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefelt og søkekanpp har samme navn. Dette blir retet av leverandøren i kommende versjon.

Det er flere elementer med samme ID i personoversikt. Dette blir rettet av leverandøren i kommende versjoner.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene sammen med leverandøren til publiseringsløsningen.