Tilgjengelighetserklæring for Kurs: Guide for deg som skal lage e-læring

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kurs: Guide for deg som skal lage e-læring slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer uten undertekster i dag. Dette blir problematisk for brukergruppen som ikke kan høre lyden i videoene våre. Ettersom de ikke kan ta del i innholdet uten undertekster.

Innhold som bryter kravet

Kurset har flere problemer knyttet til dette kriteriet. Dette er problemer som påvirker hovedsaklig synshemmede brukere med skjermleser.

Avvikene inkluderer: 

 • Visuelle overskrifter er ikke kodet som ekte overskrifter.
 • I kurset mangler nav-elementet.
 • Enkelte overskrifter hopper over nivåer.
Innhold som bryter kravet

Vi har unntak fra dette kriteriet. Der vi har problemer blant annet med den hvite teksten mot den lyseblå bakgrunnen. Målet vårt er å nå en kontrastverdi på minst 4,5:1. Slik at det kan være enkelt å se for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Vi har et avvik angående ikoner på nettsiden, som har for lav kontrastverdi. Målet vårt er å nå en kontrastverdi på 3:1 for ikoner og illustrasjoner. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er noen problemer på kurset når det kommer til navigering ved hjelp av tastaturet:

 • Animasjoner gjør lesing vanskelig for tastaturbrukere.
 • En tabell har problemer med tastatur i kurset.
 • En visuell knapp som er kodet med en <span>-tag. Dette gjør at den ikke får fokus når vi navigerer ved hjelp av tastaturet.

Vi vil se på muligheten for å kunne bruke kurset også med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Etter en stund vil man automatisk logges ut av kurset, hvor det ikke er mulig å forlenge økten. Dette kan oppstå når brukeren har forlatt enheten sin en stund. Her finnes det ingen advarsel for brukeren, hvor vi ser på alternativer hvor brukerne kan forlenge økten sin. Dette er et problem for alle brukere, men mest for brukere med kognitive vanskeligheter.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet problemer med leserekkefølgen for tastaturbrukere. Først faller fokus på menyen til venstre og deretter hopper det over til "Avslutt kurs"-knappen og deretter til "Hjem".
Vi må derfor revidere slik at koden samsvarer med den visuelle leserekkefølgen for å få en så logisk leseopplevelse for flest mulig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kurset settes med språkattributtet "en" i stedet for "no".. Dette påvirker lesingen for de som har skjermlesere eller andre lesehjelpemidler. Derfor vil vi se på å supplere koden med språkkoden «no». Slik at innholdet leses opp riktig. Vi planlegger å fikse dette i 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet avvik angående dette kriteriet på kurset. Dette inkluderer blant annet:

 • Det er flere interaktive elementer som har samme label/ledetekst for skjermlesere.
 • Det er en funksjon som viser en stegprosess nederst i et spørsmål. Dette er i dag bygget ved hjelp av <div>-elementer. Og videresendes ikke til skjermlesere.

Dette er feil som er i koden. Det er imidlertid viktig at de er løst for brukergruppen som trenger skjermleser og stemmestyring.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .