Tilgjengelighetserklæring for vinmonopolet.no

 • vinmonopolet.no
 • Aktieselskapet Vinmonopolet, organisasjonsnummer 817 209 882

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
Aktieselskapet Vinmonopolet kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vinmonopolet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen tilfeller av bilder hvor tekstalternativ er filnavn. Disse er beskrivende, men fortsatt i form av filnavn, så det blir ikke en optimal opplevelse.

Tilgjengelige alternativ

Selv om tekstalternativ er filnavn, så er de fortsatt beskrivende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har enkelte tilfeller av manglende overskrifter og tomme container-elementer. Dette vil gi manglende kontekst for brukeren for det relaterte innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Våre tabeller har en overskrift som for øyeblikket ikke fyller kontrastkrav. Kan være vanskelig å lese for bruker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen tilfeller hvor tekst klipper og ikke kan zoomes fullt inn på. Dette påvirker lesbarheten til visse brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen tilfeller hvor tekst klipper og ikke kan zoomes fullt inn på. Dette påvirker lesbarheten til visse brukere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har visse bilder uten linktekst, dette kan gi mindre kontekst til innholdet som linkes til. Vi har tilfeller av lik linktekst i lignende kontekst, selv om disse er separerte og har annen funksjonalitet/målside, så burde disse differensieres for mer presis kontekst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Visse sider har ikke unike element-ID'er. Vil påvirke skjermlesere og oppfatningen av elementene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ett tilfelle av manglende label i ett skjema. Bruker vil ikke forstå konteksten til feltet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .