Tilgjengelighetserklæring for Polsys

 • Polsys
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Polsys slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Sikt-logo i øvre venstre hjørne mangler alternativ tekst

Innhold som bryter kravet

Søkefelt mangler label. Har placeholdertekst.

Det finnes usynlig elementer for å dele opp menyen til venstre som er blitt en del av sidehierarkiet. Disse har ikke navn og fremstår som uforståelige. Resten av siden mangler H2-nivå i hierarkiet.

Menyen under meny-ikon øverst til høyre er kodet feil, og det finnes også ander kodefeil i lister.

Innhold som bryter kravet

Søkefelt mangler label, og autocomplete.

Innhold som bryter kravet

Linker er gjennomgående markert kun med farge (blå). Understreking blir synlig først når musen føres over, og flere steder fremstår linker derfor som overskrifter.

Innhold som bryter kravet

'Du er her'-linjen som finnes på en del av sidene har for lav kontrast mellom grå tekst og hvit bakgrunn (2,85:1).

Innhold som bryter kravet

Det forekommer noe overlapping av elementer når sidestørrelse blir mindre.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden har to H1-nivåer og ingen definert <nav>. Kan ikke hoppe over blokker, og det er mange tastetrykk for å nå hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Sidene som er tilgjengelig fra meny har ikke egne sidetitler, men samme som hovedsiden. Undersider av disse igjen har egne titler.

Innhold som bryter kravet

Fordi man ikke kan hoppe over blokker kan det på noen sider bli veldig mange tastetrykk, og brukervennligheten reduseres.

Innhold som bryter kravet

Lenken som tar en til personvernsidene (nederst på alle sider) mangler beskrivende tekst og alternativ attributt.

Innhold som bryter kravet

Fordi søkefunksjonen ikke fungere har man bare sidemeny å navigere med.

Innhold som bryter kravet

I nyhetsmenyen til høyre er tilgjengelig navn 'les mer', istedenfor tittelen på saken som er mer naturlig å bruke som stemmekommando. Det blir også samme navn på alle fire elementer i listen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er to forskjellige layouts på disse sidene, med litt forskjellig funksjonalitet. Meny-elementer fremstilles på to forskjellige måter.

Innhold som bryter kravet

Søkefelt har ikke label, bare placeholdertekst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Mange lister med kodefeil i, som ikke liste-elementer i lister, ikke riktig avsluttet kode, etc.

Linjen som skiller banner fra resten av siden er kodet som en liste

Innhold som bryter kravet

Meny-ikon mangler tilgjengelig navn, og er tilsynelatende kodet som en avkryssingsboks.

Søkefeltet mangler tilgjengelig navn.

Nedtrekksmeny på valglistearkivet mangler tilgjengelig navn.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Vi anbefaler front-end utviklerne våre til å ta et kurs som tilbys av DFØ læringsplattformen "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".
Vi har et fagnettverk med ca. 25 utviklere, som møtes hver tredje uke for å gå igjennom testing, problemløsing, WCAG-krav, og andre temaer innen universell utforming.