Tilgjengelighetserklæring for prisradet.no

  • prisradet.no
  • FISKERIDIREKTORATET, organisasjonsnummer 971 203 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Prisrådet og sekretariatet for Prisrådet ved Fiskeridirektoratet har som mål at nettsiden prisradet.no skal være tilgjengelige for alle brukere. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å tilpasse innhold og funksjonalitet, slik at prisradet.no oppfyller uu-kravene. Det gjør vi både sammen med teknisk leverandør av nettsidene i videreutvikling av nettsidene, ved rutiner for publisering og rutiner for retting av feil.

Denne nettsiden lenker til skjema som ikke er en del av selve nettsiden. Det er utarbeidet en egen tilgjengelighetserklæring for skjemaløsningen.

Denne uu-vurderingen av prisradet.no omfatter ikke filer i .pdf, .xls, .doc eller liknende.