Tilgjengelighetserklæring for Rakkestad.kommune.no

 • Rakkestad.kommune.no
 • RAKKESTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 372 281

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RAKKESTAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Rakkestad.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rakkestad kommune jobber aktivt gjennom alt innhold på våre nettsider og oppdaterer, utbedrer og endrer innhold fortløpende. Dette er et krevende arbeid for en liten organisasjon, emn vi skal komme i mål ila 2023.

På våre nettsider vil det være bilder, illustrasjoner, utklipp, filmer osv som pr i dag ikke oppfyller kravene til universell utforming, men ila 2023 vil de det.

Tilgjengelige alternativ

Alternativer er, som beskrevet tidligere, å endre innholdet så de oppfyller kravene til uu.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rakkestad kommune har tekst alternativer til de aller fleste videoer vi har liggende på våre nettsider, bortsett fra politiske møter. Vi vil jobbe oss gjennom denne utfordringen sammen med vår leverandør ila 2023.

Tilgjengelige alternativ

Et av alternativene er løpende tekst av møter som blir "liggende" når videoene arkiveres.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rakkestad kommune jobber seg gjennom innholdet og endrer fortløpende slik at alle artikler, tekster mm oppfyller kravene til uu. Arbeidet vil være ferdigstilt ila 2023.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rakkestad kommune jobber seg gjennom innholdet og endrer fortløpende slik at alle artikler, tekster mm oppfyller kravene til uu. Arbeidet vil være ferdigstilt ila 2023.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har lenker som er kopiert over uten å mene det, og da ikke gitt lenken noe tekstalternativ - eller at har brukt bilder (som også da er lenker by default) uten alt-tekst. Utbedringer skjer fortløpende og utført innen utgangen av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rakkestad kommune har en tid jobbet for å tilgjengeliggjøre innholdet på våre nettsider slik at de oppfyller kravene til universell utforming, herunder også eksterne aktører.

Vi har kommet et langt stykke på veil, men vi har fortsatt noe igjen. Dette vil vi ha fokus på i tiden fremover og har satt oss som mål å ha alt på plass ila 2023.

Det betyr at vi har en stor jobb med å oppgradere kunnskapen hos saksbehandlere og ikke minst teksting av politiske møter. Ang saksbehandlere skal vi skifte system ila 2023 og vil jobbe med malverk i nytt system når det er på plass. Ang politiske møter er vi i dialog med leverandør for teksting under og etter møter.

Det er en stor jobb for en liten kommune, men vi er ved godt mot. Den største jobben er å gå gjennom hver enkelt artikkel/informasjonselement og gjøre endringer fortløpende slik at vi hele tiden har innhold som oppfyller lovkravene.