Tilgjengelighetserklæring for Jevnaker kommune

 • Jevnaker kommune
 • JEVNAKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 363

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
JEVNAKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Jevnaker kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alternativ tekst mangler i pdf-utgaver av skjema, primært knyttet til logo/grafikk. Det er ikke grafisk innhold i utfyllingsdelen av skjemaer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt videoinnhold er opptak fra kommunestyremøter. Det arbeides med å få på plass teksting av nye opptak. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Eksisterende opptak fra kommunestyremøter vil ikke bli tekstet da volumet er omfattende og bruken relativt liten. Vi mener likevel det er viktig at opptakene er tilgjengelige i dagens form.

Tilgjengelige alternativ

Det finnes protokoller fra møtene. Disse er ikke detaljerte gjengivelser av det som skjer i møtet, men gir informasjon om hva som blir vedtatt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

* Beholderelementet er tomt
* Rollen er ikke innenfor den nødvendige konteksten
* Det henvises ikke riktig til tabelloverskrifter 
Leverandør jobber for å rette dette ila første kvartal 2023.
Det er også flere feil knyttet til pdf-skjemaene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er funnet avvik i noen skjema, ved at autocomplete-type ikke er aktivisert i skjemaene fra Interact. Dette gjennomgås, og vil være på plass ila første kvartal 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandør jobber for å rette dette på nettsiden ila første kvartal 2023. Det er også avvik her i ett pdf-skjema, som kommunen vil få korrigert ila første kvartal 2023.

Tilgjengelige alternativ

Skjema kan også fylles ut elektronisk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er avvik på dette på enkelte skjema. Påloggingsvinduet skalerer ikke korrekt ved 400% forstørrelse på mobil. Dette vil bli fikset i neste versjon av Interact.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er avvik ved riktekstfeil på skjema. Dette vil bli rettet i neste versjon av Interact.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Et element som kan rulles, er ikke tilgjengelig med tastaturet. Leverandør jobber for å rette dette ila første kvartal 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er funnet en ustabilitet med funksjonalitet som skal gi bruker mulighet til å utvide nettlesersesjonen når det er gått 15–20 minutter. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. En forbedring til dette vil bli del av neste versjon av Interact. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er avdekket feil i koden på samtlige pdf-skjemaer. Dette vil bli rettet ila første halvår 2023.

Tilgjengelige alternativ

Samtlige pdf-skjema finnes også som digitale skjema.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen skjema er informasjonselementer brukt, og dette støtter ikke overskrifter innenfor ett informasjonselement. Interact varsler at dette er rettet i neste lanserte versjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Avvik i skjema fra Interact. Vil bli implementert i Interact+ neste år.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Avvik i skjema fra Interact. Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løst i neste versjon av Interact.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Element-ID-er er ikke unike. Leverandør av nettsiden jobber for å rette dette ila første kvartal 2023. Det er også feil her i både digitale skjema og pdf-er. For digitale skjema, oppfylles kravet i neste versjon av Interact. Pdf-ene vil bli oppdaterte ila første halvår 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Et skjemafelt i forbindelse med Instagram-feeden på forsiden mangler etikett. Leverandør jobber for å rette dette ila første kvartal 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .