Tilgjengelighetserklæring for ffi.no

 • ffi.no
 • FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, organisasjonsnummer 970 963 340
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ffi.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har bilder som mangler tekst alternativ, men dette jobber vi kontinuerlig med å rette opp. Vi har noen knapper som mangler tekst alternativ, dette jobber utviklere med å rette opp per dags dato.  FFi.no har også noen iframe som mangler tekst alternativ som vi jobber med å rette opp.

Innhold som bryter kravet

Vi har podkaster der et kort sammendrag av innholdet presenteres der episoden kan lastes ned.

Vi har videoer som er tekstet, men ikke noen andre alternativer utover det.

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer på nettsiden som ikke har synstolkning. Vi har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette kravet, men det står på listen over saker vi ønsker å følge opp. 

Tilgjengelige alternativ

Videoene vi publiserer er tekstet og de aller fleste videoene publiseres i kombinasjon med en artikkel som forklarer innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Vi har to skjema (påmelding til nyhetsbrev og et kontaktskjema) som ikke oppfyller kravene til korrekt merking av feil utfylling.

Innhold som bryter kravet

Vi har to skjema (påmelding til nyhetsbrev og et kontaktskjema) som ikke oppfyller kravene til autoutfylling.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med bedre fokusmarkering av kortvisning av innhold.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

VI bruker Siteimprove som verktøy for å overvåke universell utforming av vårt nettsted. Vi har gode rutiner som gjør at feil som kan rettes av redaktører gås igjennom ukentlig. Feil som krever utvikling meldes til utvikler. UU har høy prioritet hos oss.