Tilgjengelighetserklæring for Termwiki – Termportalens redigeringsapplikasjon

 • Termwiki – Termportalens redigeringsapplikasjon
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Termwiki – Termportalens redigeringsapplikasjon slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte tabeller har ikke tekst i første kolonneoverskrift og noen  tabeller mangler 'thead'. Dette gjør siden vanskelig å bruke for blinde. Det er en del tekst som har fast font-størrelse, den kan være vanskelig å bruke for mange. Skjema 'begrepsamling' og 'begrep' bruker tabeller til å plassere elementer, det skaper problemer for de som bruker skjermlesere. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler ledetekster til noen felt i skjemaer, f.eks. feltene for merknader ved redigering.

Innhold som bryter kravet

Lenker  i løpende tekst er bare markert med farge. Lenker som mangler side å lenke til, er vist i rødt, uten annen markering.

Innhold som bryter kravet

For dårlig kontrast på enkelte tekstelementer, f.eks. lysegrått i lister over treff, og også i informasjon når man er innlogget.
Input type='token' ,som er brukt i skjema begrepsamling og begrep, har dårlig kontrast.

Innhold som bryter kravet

Siden er ikke egnet for mobiltelefon. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Man kan ikke legge til elementer bare ved hjelp av tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det mangler ledetekster til noen skjemaer, f.eks. på siden https://wiki.terminologi.no/index.php?title=Forside&action=edit

Innhold som bryter kravet

Det mangler mange ledetekster.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

 Språket i skjemaene forblir bokmål selv om wiki-språket endres.

Innhold som bryter kravet

Det brukes en del engelsk innemellom, slik som "true" og "false" som verdier i tabeller, disse er ikke merket med språkkode.

Innhold som bryter kravet

Det kan være vanskelig å se hvor en feil er, typisk at en annen fane vises enn der feilen er.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innenfor de rammene vi har.

Termportalen og termwiki er underutvikling, og feilene som er funnet vil vi prøve å løse innen 2024.