Tilgjengelighetserklæring for www.statnett.no

 • www.statnett.no
 • STATNETT SF, organisasjonsnummer 962 986 633
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATNETT SF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.statnett.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I løpet av 2024 vil innhold som bryter med dette kravet fjernes eller legges ut på nytt i henhold til kravene.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere dokumenter/ pdf'er, som ikke er iht kravene. I 2023 har vi skaffet oss oversikt over hvilke dokumenter dette gjelder, og i 2024 innføres det regler og rutiner knyttet til universell utforming av dokumenter som skal publiseres på Statnett.no. Eksempel på dokument er her https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retn…

Innhold som bryter kravet

Det forekommer informasjon som forklarer innhold som er avhengig av farge i grafer og kart. Vi vil legge en plan for "tall og data fra kraftsystemet" i løpet av 2024.

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kr…

Innhold som bryter kravet

Det forekommer bruk av farge som eneste skille på tall, grafer og kart. Vi vil legge en plan for "tall og data fra kraftsystemet" i løpet av 2024.

Tall og data fra kraftsystemet | Statnett

Innhold som bryter kravet

Vi har noen figurer som har svak kontrast. I 2023 startet vi med å gå gjennom alt innhold, et arbeid som fortsetter i 2024. Vi vil forbedre våre interne rutiner. 

Se eksempel her https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-p…

 

Innhold som bryter kravet

Det forekommer i mindre skjermstørrelser at det må scrolles både vertikalt og horisontalt for å se alt innholdet. Vi vil legge en plan for "tall og data fra kraftsystemet" i løpet av 2024.

Tall og data fra kraftsystemet | Statnett

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det forekommer at ikoner og grafer/indikatorer har for lav kontrast mot sin bakgrunn eller omriss rundt figuren.

Tall og data fra kraftsystemet | Statnett

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi vil legge en plan for "tall og data fra kraftsystemet" i løpet av 2024.

Tall og data fra kraftsystemet | Statnett

Innhold som bryter kravet

Vi vil legge en plan for "tall og data fra kraftsystemet" i løpet av 2024.

Tall og data fra kraftsystemet | Statnett

Innhold som bryter kravet

I 2024 har vi innført rutiner for å unngå "klikk her" og lignende formulering, men vi utelukker ikke at det finnes sider som fortsatt har "klikk her" etc. Vi vil fortsette arbeidet for å kartlegge hvilke sider dette gjelder og gjøre om til gjeldene rutine.

Innhold som bryter kravet

I påmeldingen til nyhetsbrev forekommer det at objekter ikke har fokusmarkering eller har fokusmarkering som ikke består kontrastkrav. Vi vil lage en plan for retting av dette bruddet i løpet av 2024.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer skjemobjekter med engelsk tekst uten indikasjon i koden om at språket er noe annet enn hovedspråket. Vi vil lage en plan for retting av dette bruddet i 2024.

Innhold som bryter kravet

Del i sosiale medier mangler instruksjoner om hva stjernetegn i på skjemafelter betyr. Dette vil vi legge en plan for retting i 2024.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi vil legge en plan for "tall og data fra kraftsystemet" i løpet av 2024.

Tall og data fra kraftsystemet | Statnett


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I 2023 igangsatte Statnett et prosjekt på innholdsrevidering og brukervennlighet, herunder universell utforming. Prosjektet fortsetter videre i 2024.

Vi har fått en anbefaling om mulige tiltak. Vi har iverksatt noen tiltak i 2023 og 2024, og planlegger å rette flere feil i 2024.

Statnett jobber også med å forbedre og iverksette bedre rutiner knyttet til universell utforming av innhold og nettsider i organisasjonen.

Statnett bruker verktøy for å kontinuerlig overvåke feil og avvik knyttet til universell utforming, og jobber målrettet med å rette feil.