Tilgjengelighetserklæring for www.statnett.no

 • www.statnett.no
 • STATNETT SF, organisasjonsnummer 962 986 633
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATNETT SF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.statnett.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere dokumenter/ pdf'er, som ikke er iht kravene. Vi jobber med å skaffe oversikt. Eksempel på dokument er her https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retn…

Innhold som bryter kravet

Vi har noen figurer som har svak kontrast. Se eksempel her https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/hvordan-fa-kapasitet---for-direktekunder/

I løpet av 2023 vil vi gjennomgå alt innhold. Vi jobber også med å forbedre interne rutiner.

 

Innhold som bryter kravet

Her er vi usikre og vil få sjekket dette i løpet av første halvår 2023. 

Statnett har forøvrig igangsatt et forprosjekt på innholdrevidering og brukervennlighet, herunder universell utforming.

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Flere sider har "klikk her" lenker. Vi jobber med å forbedre våre interne rutiner.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statnett har igangsatt et forprosjekt på innholdrevidering og brukervennlighet, herunder universell utforming.
I forbindelse med dette arbeidet vil vi få anbefaling om mulige tiltak fra begynnelsen av mars 2023

Arbeidet med gjennomføring av potensielle forbedringstiltak vil bli igangsatt f.o.m. 01.03.23 og ut kalenderåret 2023. Statnett vil også forbedre interne rutiner.

Statnett bruker også verktøy for å overvåke UU feil og avvik.