Tilgjengelighetserklæring for smartoppvekst.no

  • smartoppvekst.no
  • TØNSBERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 383 681
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hele vårt arbeid i SMARTOPPVEKST.NO finnes også i bokform (bokserie) og med supplement av en rekke hefter, brosjyrer, kort og spill som tilsammen viser hele vårt arbeid og vårt budskap. Som derav også er et meget godt dekkende alternativ for døve. Dette skal vi informere enda tydligere om slik at en enkelt ser dette alternativet.

På videoene som ikke er direktesendte er det nå også lagt inn full beskrivelse av innholdet i tekstform itillegg. Samt også linker til hvor du finner tekstene og temaene fra videoene. Slik at det også dekker synshemning. Men de er også med forklarende lyd, så dekker derav godt for de aller fleste. (Alt på video er som nevnt også i bok- og brosjyre form). Men vi vil også videre fremover jobbe med å utbedre og finne de beste løsningene.

Vi vil fremover regelmessige brukerteste nettsiden, også mot funksjonsnedsettelser. Da vil vi både se tydligere over og derav jobbe videre med å utbedre de punkene som bør/kan utbedres mer. Alle ansatte som jobber med nettsiden, vil sammen også jobbe med klarspråk i vår fremstilling slik at vi får et best mulig uu-tilpasset innhold fremover.