Tilgjengelighetserklæring for smartoppvekst.no

  • smartoppvekst.no
  • TØNSBERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 383 681

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TØNSBERG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på smartoppvekst.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Video brukes ikke mye, men det ligger endel fra tidligere og det forkommer også videooverføringer fra eksempel kurs som ikke er tekstet og oppfyller dermed ikke kravene til universell utforming. Det er veldig tidkrevende med videoteksting på dette arkivet slik at vi har ikke hatt kapasitet til å tekste kurs eller videoer som er vist. Men for å prøve å oppfylle kravene om teksting, skal vi sette oss inn i "direkteteksting" som kommunen har anskaffet. Dette fungerer foreløpig ikke helt optimalt, men vi håper denne funksjonen vil bedres og vi vil gjøre det vi kan for å få dette best mulig. Vi har itillegg hele arbeidet vårt i bok og brosjyreform som alternativ og supplement og som derav også dekker dette.

Tilgjengelige alternativ

En rekke av videoene som ligger tilgjengelig viser innhold fra lærestoff som også finnes i bokform i bl.a SMARTOPPVEKST BOKSERIEN og en rekke andre bøker og brosjyrer som viser hele vårt budskap i arbeid med barn og unge. Dette er svært omfattende og dekkende materiell i papirform av hele vårt arbeid.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hele vårt arbeid i SMARTOPPVEKST.NO finnes også i bokform (bokserie) og med supplement av en rekke hefter, brosjyrer, kort og spill som tilsammen viser hele vårt arbeid og vårt buskap. Som derav også er et meget godt dekkende alternativ for døve. Dette skal vi informere tydligere om slik at en enkelt ser dette alternativet.

Men vi vil også jobbe videre med løsninger med teksting av videoer på nettsiden som ikke oppfyller kravene til universell utforming. Det er veldig tidkrevende som nevt, med videoteksting på dette arkivet, men for å prøve å oppfylle kravene om teksting, skal vi bl.a sette oss inn i "direkteteksting" som kommunen har anskaffet.

Vi vil fremover regelmessige brukerteste nettsiden, også mot funksjonsnedsettelser. Da vil vi både se tydligere over og derav jobbe videre med å utbedre de punkene som bør/kan utbedres mer. Alle ansatte som jobber med nettsiden, vil sammen også jobbe med klarspråk i vår fremstilling slik at vi får et best mulig uu-tilpasset innhold fremover.