Tilgjengelighetserklæring for fotoarkiv.nmbu.no

 • fotoarkiv.nmbu.no
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU), organisasjonsnummer 969 159 570

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fotoarkiv.nmbu.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Offentlig tilgjengelige mediefiler i fotoarkivet har i hovedsak tekstlig alternativ, men det kan fortsatt forekomme enkelte tilfeller uten tekstalternativ. 

Fotoarkivet er ikke ment som en publikumstjeneste, men er åpent tilgjengelig for å gjøre innholdet lett tilgjengelig for journalister og andre med spesielle behov for å bruke multimedie-innhold fra universitetet, hovedsakelig bilder. Vi bistår brukere med 1 til 1 hjelp der det er behov for ytterligere tilrettelegging. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det vil kunne forekomme arkivmateriale med svært gamle bilder der vi ikke kjenner motivet i bildet, som vi derfor ikke har tekstet. 

Tilgjengelige alternativ

Ja - vi tilbyr 1 til 1 hjelp for brukere som har behov for å finne spesifikt innhold f.eks til medieoppslag. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Offentlig tilgjengelige mediefiler i fotoarkivet har i hovedsak tekstlig alternativ, men det kan fortsatt forekomme enkelte tilfeller uten tekstalternativ. 

Det kan forekomme illustrasjonsvideo f.eks oversiktsvideo av campusområdet som ikke er tekstet. Dette er ment som råmateriale for videre multimedieproduksjon. 

Tilgjengelige alternativ

Ja - vi tilbyr 1 til 1 hjelp for brukere som har behov for å finne spesifikt innhold f.eks til medieoppslag. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Offentlig tilgjengelige mediefiler i fotoarkivet har i hovedsak tekstlig alternativ, men det kan fortsatt forekomme enkelte tilfeller uten tekstalternativ. 

Det kan forekomme illustrasjonsvideo f.eks oversiktsvideo av campusområdet som ikke er tekstet. Dette er ment som råmateriale for videre multimedieproduksjon. 

Tilgjengelige alternativ

Ja - vi tilbyr 1 til 1 hjelp for brukere som har behov for å finne spesifikt innhold f.eks til medieoppslag. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandøren av fotoarkiv.nmbu.no melder at dette er løst, men stikkprøver viser enkelte feil, som vi melder inn. 

Tilgjengelige alternativ

Feilen gjelder et element som brukes til å forstå at nettleseren har bladd til bunn av siden. når man kommer til bunn av siden vises automatisk flere resultater. Dette elmeentet brukes ikke til direkte interaksjon. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi finner enkelte eksempler på at klikkbare elementer kun benytter farge for å skille seg fra øvrig tekst. Dette melder vi til leverandøren. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Teksten i brødsmulestien avkortes ved 400% zoom. Ellers i orden.
Vi melder dette til leverandøren.  

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kodingen for verktøyet er på engelsk, men vi bruker det til norsk innhold. 

Vi melder fra om dette til leverandøren. 

Tilgjengelige alternativ

Vi bistår brukere med 1 til 1 hjelp der det er behov for tilrettelegging. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Fotoarkivet er ikke ment som en publikumstjeneste, men er åpent tilgjengelig for å gjøre innholdet lett tilgjengelig for journalister, ansatte og samarbeidspartnere. Vi bistår brukere med 1 til 1 hjelp der det er behov for ytterligere tilrettelegging.

Fordi arkivet er åpent tilgjengelig, har vi valgt å begrense tilgjengelig foto og multimedie-materiale på fotoarkiv.nmbu.no til innhold vi med rimelig sikkerhet vet har tekstlig alternativ. Det kan forekomme enkelte bilder som ikke er tekstet eller ikke er tilgjengelig i det åpne arkivet, da kan brukeren ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på pressevakt@nmbu.no.

Selve løsningen har primært engelsk som brukergrensesnittspråk, mens innholdet er på norsk. Dette er ikke kodet riktig, vi undersøker dette hos leverandøren av løsningen.