Tilgjengelighetserklæring for Kurs: Får Walter lov

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kurs: Får Walter lov slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kurset har flere problemer knyttet til dette kriteriet. Dette er problemer som påvirker hovedsaklig synshemmede brukere med skjermleser, men også brukere som er avhengige av talestyring.

Det er flere feilmeldinger i kurset. Disse er tilsynelatende styrt av Javascript og er ikke direkte knyttet til de respektive elementene. 

Innhold som bryter kravet

Kurset har feilmeldinger som kun med farge. Dette gjør det problematisk for brukere som har problemer med å se farger. Men også for brukere med skjermlesere – da disse ikke får noen informasjon om at det har oppstått en feil.
Målet vårt er å nå en kontrastverdi på 3:1 for feilmedlinger, ikoner og illustrasjoner. Slik at det skal være enkelt å bruke kurset.

Innhold som bryter kravet

Det er problemer med fargekontraster i kurset. Fremfor alt mellom tekst og bakgrunn. Målet vårt er at vi skal ha et minimumskrav på minst 4,5:1. For å gjøre det enkelt å se tekst og feilmeldinger.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kurset kan ikke brukes i det hele tatt med tastaturet. Dette er et veldig alvorlig problem der vi skal vurdere at interaktive elementer er riktig kodet. For å få det til å fungere bedre for så mange brukere som mulig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger kommuniseres til brukere kun med farge i dag. Dette kan være problematisk for de brukerne som ikke kan se farger eller har dårlig syn. Derfor vil vi gjennomgå supplerende feilmeldinger med ikoner og tekst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I kurset er det mulighet for å klikke på flere ulike svaralternativer. Men disse er ikke kodet som knapper eller radioknapper – noe som gjør det vanskelig å forstå hvor mange svar det er på et spørsmål. Dette er et problem vi jobber med å løse.

Innhold som bryter kravet

Det er flere funksjoner som krever at brukeren velger ett eller flere svaralternativer. Når brukeren har gjort det, annonseres det visuelt i grønt eller rødt (godkjent eller feil). Problemet i dag er at skjermlesere ikke får noe varsel om resultatet, så de vet ikke at det har oppstått en feil. Her skal det være tydelig for alle brukere at det har kommet en feilmelding. Derfor vil vi se på å supplere koden med riktige attributter slik at den kan annonseres for skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .