Tilgjengelighetserklæring for Blodgiverportalen Helse Fonna

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE VEST IKT AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Blodgiverportalen Helse Fonna slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler alternativ tekst, forms mangler alternativ tekst.
Dette gjør innholdet utilgjengelig for de som benytter skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Informasjon om innholdstyper og relasjoner ikke angitt

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nestede elementer ikke korrekt angitt

Innhold som bryter kravet

Funksjonalitet plassert i relasjon til innhold med generisk beskrivende tekst

Innhold som bryter kravet

Footer blir borte

Innhold som bryter kravet

Navning ikke i henhold til standarden

Innhold som bryter kravet

Flere elementer har en kontrast ratio på mindre enn 3:1

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast mellom ulike tekster og bakgrunner 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Ved zoom forsvinner innholdet i footeren

Innhold som bryter kravet

Footer blir vekk

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast på mange innholdselementer

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å opprette konto kun med tastatur, ved opprettelse av konto ikke mulig å velge hvor passordet skal sendes på noen typer av nettlesere.

Innhold som bryter kravet

Mangler muligheten til å hoppe til hovedinnhold 

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å betjene løsningen kun med tastatur

Innhold som bryter kravet

Samme lenketekst på flere ulike lenker

Innhold som bryter kravet

Mangler første nivå heading

Innhold som bryter kravet

Synligheten ved tabfokus 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feil angivelse av språk. Angitt som engelsk ikke norsk, følger heller ikke ISO 639-1 

Innhold som bryter kravet

Kontaktinfo, meldinger og endre passord melder ikke feil i henhold til krav

Innhold som bryter kravet

Noen ledetekster mangler angivelser av at de er obligatoriske

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å avbestille en bestilt time

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kjører, men med feil funnet av HTML Validator

Innhold som bryter kravet

Ikke riktig bruk av ARIA attributter


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I Helse Vest IKT AS blir det etablert et prosjekt for universell utforming som i løpet av 2023 som skal kartlegge løsninger, holde dialog med leverandører og lage en plan for opplæring.
Dette for at at organisasjonen skal være opplyst og informert om hva som gjelder og hvordan man kan oppfylle kravene.