Tilgjengelighetserklæring for Bø kommune innbyggerportal

  • Bø kommune innbyggerportal
  • BØ KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 452 676
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BØ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bø kommune innbyggerportal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av bilder som mangler tekstalternativ. Dette bryter med krav 1.1 og kan påvirke brukere med nedsatt syn eller andre vansker med å tyde innhold i biler. 

Bø kommune jobber med å rette dette så snart som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av tomme overskrifter i tekst. Dette kan påvirke og forvirre synshemmede og andre som benytter skjermleser og tilsvarende teknologi.

Bø kommune jobber med å rette disse avvikene så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av bilder av tekst. Dette kan påvirke synshemmede og andre som har problemer med å nyttegjøre seg av tekstinformasjon i bildeform. 

Bø kommune jobber med å rette dette så snart som mulig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .